Istnieje wiele błędów, które mogą zaważyć na efektywności wdrożenia hurtowni danych i BI. W efekcie zaimplementowane rozwiązania nie będą w należyty sposób wykorzystywane przez użytkowników biznesowych. Dowiedz się, które problemy występują najczęściej i jak się przed nimi bronić.

Pojęcie hurtowi danych nie jest nowe. Choć wiele wdrożeń w Polsce odbyło się już w latach 90., na rynku nadal są organizacje, które nie zdecydowały się na implementację tego typu rozwiązania.
W efekcie nadmiernie obciążają systemy transakcyjne prowadzonymi w trybie ad-hoc analizami czy przetwarzaniem zapytań wymagających dużych mocy obliczeniowych. Są także organizacje, które

w ogóle nie dostrzegają korzyści z analizowania danych, skupiając się jedynie na ewidencjonowaniu bieżących poczynań.
Jeśli Twoja organizacja należy do grona firm, które postanowiły wdrożyć hurtownię danych i BI, dowiedz się, jakich błędów należy się ustrzec, aby osiągnąć lepszą efektywność operacyjną.

Jest potrzeba, zróbmy raporty!

To stwierdzenie najczęściej sprowadza się do zakupienia oprogramowania Business Intelligence (i są to głównie dashboardy) bez zaprojektowania mechanizmów hurtownianych (ETL). W konsekwencji firma nie zapewni sobie odpowiednich baz przejściowych (Stage), dzięki którym pozyskiwane z systemów transakcyjnych dane będą odpowiednio transformowane. A to solidna podstawa dla tworzenia końcowych raportów. Pamiętaj, nie wolno raportować na systemach transakcyjnych.

Przygotujmy hurtownię pod bieżące potrzeby

Częstym błędem jest stwierdzenie, że przygotowanie analitycznej bazy danych, skutkującym procesem ETL-owym do tejże bazy, rozwiąże kwestię pożądanych analiz raz na zawsze. Sytuację dodatkowo pogorszy przygotowanie takiej bazy na szybko dzięki zakodowanym „na twardo” zapytaniom SQL. Doświadczenie Integrated Solutions pokazuje, iż wygenerowanie kilku podstawowych raportów (z których użytkownicy biznesowi zaczynają wreszcie korzystać) stanowi bazę do opracowania kolejnych. A na taki rozwój musi być gotowa zarówno infrastruktura, na której umieścimy hurtownię, jak i sposób tworzenia nowych raportów. Nasza rada: nie projektujmy hurtowni na sztywno, na przypadkowej infrastrukturze. Nie opieramy jej w szczególności na maszynie wirtualnej, która zabierze moc obliczeniową.

Wrzućmy dane do jednego miejsca

Niezwykle popularne stwierdzenie polegające na oczekiwaniu, że problem jakości danych w systemach źródłowych rozwiąże się sam, na etapie tworzenia hurtowni danych. Niestety, to błędne myślenie. Aby dane spływające do hurtowni spełniały oczekiwania biznesowe, należy nie tylko skopiować dane z systemów transakcyjnych, ale również zadbać o jakość danych w źródle – przeczytasz o tym w sekcji Data Governance & Data Quality. Warto pamiętać: jakość danych w hurtowni jest kluczowym z elementów. Determinuje, czy hurtownia będzie wykorzystywana przez użytkowników biznesowych jako jedno źródło prawdy w organizacji.

Niech raporty przygotowuje IT

Niezwykle często spotykaną sytuacją jest oczekiwanie od działów informatycznych tworzenia bieżących raportów dla użytkowników biznesowych. W czasach, gdy przygotowanie zestawień wymagało zaawansowanej wiedzy informatycznej to podejście było zrozumiałe. Jednakże obecnie wybór narzędzi klasy Self-Service BI na rynku jest na tyle szeroki, że biznes może samodzielnie szybko tworzyć i modyfikować odpowiednie raporty. Naszym zdaniem: warto wdrożyć system Business Intelligence, który pozwoli użytkownikom biznesowym na samodzielność w kreowaniu raportów.

Dane przetworzą się w nocy

Są organizacje, które dopuszczają, aby hurtownia danych zasiliła się w nocy. W innych firmach potrzeby mogą być inne. Niektóre departamenty będą akceptować przetwarzanie danych w porze nocnej, podczas gdy inne potrzebować będą ciągłego dostęp do danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Tego rodzaju zapotrzebowanie należy zdefiniować już na etapie projektowania wymiarów hurtowni danych oraz sposobu ich zasilania. Może bowiem okazać się, że część biznesu (np. logistyka) wymaga informacji tu i teraz o lokalizacji pojazdów oraz jaki jest status zamówionego przez odbiorcę towaru. To szczególnie istotne, gdy nieterminowa realizacja zamówień obarczona jest istotnymi karami umownymi. Pamiętaj: replikacja czasu rzeczywistego jest istotnie droższa niż zasilanie nocne, ale czasami bywa zbawienna dla należytego funkcjonowania biznesu oraz redukcji prowadzenia działalności operacyjnej.

Dowiedz się, jak Integrated Solutions zapobiega przykrym konsekwencjom w postaci obciążonych systemów transakcyjnych dzięki prawidłowemu wdrożeniu hurtowni danych oraz Business Intelligence.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn