Podczas kwietniowej sesji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej pod auspicjami IT Leader Club, prelegent z Integrated Solutions zaprezentował case study jednego z najnowszych projektów – nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wdrożonych w Służbie Więziennej.

W ramach prezentacji case study, Dariusz Orłowski Główny Inżynier Projektant Rozwiązań w IS, opowiedział o zintegrowanym rozwiązaniu wdrożonym w 206 lokalizacjach Klienta rozmieszczonych na terenie całego kraju. Projekt zakładał dostarczenie wysokodostępnej infrastruktury transmisyjnej, elementów systemu UCaaS, Security oraz wdrożenie WLAN.

Jednym z głównych celów spotkań Klubu jest szkolenie i podnoszenie kompetencji zawodowych specjalistów z branży IT. Uczestnicy spotkań mają dostęp do wiedzy nt. rozwiązań najwyższej jakości, wdrożonych w sektorze publicznym. Do wystąpienia IS podczas kwietniowego spotkania Klubu, zostali zaproszeni również przedstawiciele Klienta. Pułkownik Arkadiusz Nowak, Dyrektor Biura Informatyki i Łączności SW oraz kapitan Michał Mudy, kierownik projektu po stronie SW, odpowiadali na pytania słuchaczy. Obecność przedstawicieli Klienta podczas prelekcji Integrated Solutions pozwoliła na przedstawienie rozwiązania nie tylko od strony technicznej, ale również na pokazanie jego praktycznych korzyści.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn