666 uczestników, 22 prelegentów, 8 bloków tematycznych oraz 14 godzin dyskusji — za nami IV edycja Smart City Forum. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele administracji samorządowej i władz lokalnych, a także reprezentanci wielu gałęzi biznesu m.in. transportu, energetyki oraz branży wod-kan. Orange Polska i Integrated Solutions są partnerami tego wydarzenia od samego początku.

Podczas tegorocznej edycji Smart City Forum dyskutowano o zmianach, jakie zachodzą w zakresie budowy i funkcjonowania inteligentnych miast oraz ich wpływie na życie codzienne mieszkańców. Smart Citizen, czyli obywatel inteligentnego miasta był głównym punktem, wokół którego skupiło się wystąpienie Mariusza Chochołka, prezesa IS. Podczas prezentacji, poprowadzonej wspólnie z Piotrem Rusieckim – Zastępcą Burmistrza Łomianek, przedstawił usługę Video Alert. Rozwiązanie umożliwiające wgląd w bieżącą sytuację w pojazdach transportu publicznego, dzięki połączeniu systemu monitoringu pojazdów z cyfrową kontrolą bezpieczeństwa. Przedstawione rozwiązanie odpowiada zarówno na potrzeby pasażerów, jak i miasta, a jego głównymi zaletami są poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania transportem publicznym. Pilotaż usługi zostanie przeprowadzony w pojazdach Komunikacji Miejskiej Łomianki.

Debata – nt. rozwiązań, które usprawniają funkcjonowanie przestrzeni publicznej, jednocześnie wpływając na poprawę warunków życia mieszkańców – była kontynuowana podczas panelu dyskusyjnego. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele ministerstw Rozwoju i Cyfryzacji oraz władz miast Warszawy, Wrocławia i Rzeszowa. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się rozwiązania, które mogą wpływać na optymalizację budżetów miejskich, jednocześnie adresując potrzeby mieszkańców. W odpowiedzi Mariusz Chochołek opowiedział o innowacyjnym systemie do zarządzania miejskimi odpadami na bazie rozwiązania Big Belly Smartbin. System Big Belly Smart Grid pozwala na bieżące monitorowanie poziomu zapełnienia koszy, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja częstotliwości ich opróżniania. Rozwiązanie pozwala wygenerować oszczędności, dzięki eliminacji niepotrzebnych przejazdów służb oczyszczających miasto. Dane wysyłane przez poszczególne kosze pozwalają także lepiej planować trasy śmieciarek.

Prezentowany na stoisku kosz na śmieci Big Belly wzbudził ogromne zainteresowanie, a to tylko jedno z wielu rozwiązań z obszaru Smart City znajdujących się w portfolio konsorcjum Orange Polska i Integrated Solutions. Reakcja uczestników Forum pokazuje, że polskie miasta potrzebują innowacyjnych rozwiązań i są gotowe je wdrażać.

 

 

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn