Biorąc pod uwagę wyrafinowane zagrożenia, przed którymi dzisiaj stoją firmy, niezbędna jest strategia natychmiastowego odzyskiwania wszystkich danych i aplikacji. To rola systemów backupowych lub usług typu cloud backup, które z jednej strony przechowują kopie zapasowe plików, a z drugiej powinny umożliwiać błyskawiczne przywracanie.

Mimo nawet najlepszych zabezpieczeń dochodzi do udanego ataku. Wówczas kopie zapasowe są świetną metodą, aby zapewnić ciągłość działania i uniknąć przykrych konsekwencji takich zdarzeń. Przywrócenie danych z kopii zapasowej jest zdecydowanie lepsze i łatwiejsze, niż np. płacenie okopu za odszyfrowanie danych po ataku ransomware.

Jest jednak więcej sytuacji, w których dane mogą ulec niespodziewanemu uszkodzeniu:

• Awaria sprzętu – z reguły ma miejsce w najmniej odpowiednich okolicznościach i może prowadzić do utraty danych.
• Infekcja złośliwym kodem – wirusy komputerowe potrafią uszkadzać a pliki, a niesławny ransomware skutecznie odcina dostęp do danych, szyfrując je.
• Cyberwłamania – w wyniku włamań może dojść nie tylko do kradzieży danych, ale również ich usunięcia czy modyfikacji.
• Błędy twardych dysków – nośniki danych mają określony czas użytkowania. Potrafią się uszkodzić nagle i bez uprzedzenia. Taka awaria może być przyczyną utraty dużej ilości danych, a w konsekwencji prowadzić do poważnych strat finansowych.
• Kradzież sprzętu – narażone są na kradzież urządzenia przenośne (notebooki, smartfony), na których przechowuje się coraz więcej danych.

Takim zdarzeniom można zapobiegać na różne sposoby, np. stosując redundancję czy zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami. Nie da się jednak zapewnić 100% ochrony. Dlatego potrzebne są również metody, które pozwolą uniknąć lub ograniczyć konsekwencje opisanych powyżej zdarzeń. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest tworzenie kopii zapasowych. Co istotne, w przypadku nowoczesnych systemów backupowych przywrócenie danych, które uległy uszkodzeniu lub zostały utracone, może nastąpić w bardzo krótkim czasie. Parametr RTO (Recovery Time Objective) może przyjmować takie wartości, że systemy backupowe skutecznie wykorzystuje się dzisiaj do zapewnienia ciągłości działania.

Backup chroni przed ransomware

Ostatni lata to okres narastającego zagrożenia ze strony ransomware. W tym czasie obserwacje pokazały, że ofiary tych ataków wolą zapłacić okup, niż ryzykować wyciek poufnych danych. Okazało się jednak, że dobrym zabezpieczeniem w takich sytuacjach jest tradycyjny backup, który znalazł w ten sposób nowe zastosowanie. Jeśli dojdzie do ataku, utracone zostaną co najwyżej pliki utworzone po zapisaniu ostatniej kopii zapasowej. Trzeba dodać, że niektóre szkodniki, np. popularny Cryptolocker, szyfrują pliki na wszystkich nośnikach, które mają w Windows przypisaną literę dysku. Zagrożone są pliki zapisane nie tylko na twardych dyskach, ale również na nośnikach USB, zmapowanych dyskach sieciowych i chmurowych. Z tego względu kopie zapasowe warto szyfrować i przechowywać w odseparowanych sieciach. Dodatkowym zabezpieczeniem jest również szyfrowanie komunikacji sieciowej związanej z tworzeniem kopii zapasowych.

Manipulowanie danymi

Obecnie większość poważnych ataków hackerskich polega na kradzieży danych, ale nie można wykluczyć, że przy takich zdarzeniach dojdzie również do manipulowania danych. W efekcie właściciel takich danych nie będzie mógł na nich dłużej polegać. Wtedy również pomocny okazuje się backup, dając możliwość przywrócenia danych z okresu sprzed ataku. Im częściej kopie są wykonywanie, tym bardziej aktualne dane można przywrócić. To jest znacznie łatwiejsze, jeśli wdroży się mechanizmy deduplikacji zmniejszającej wykorzystanie przestrzeni dyskowej przez kopie zapasowe. Warto też przechowywać backup w chmurze.

Tańsze ubezpieczenie

Eksperci uważają, że branżę ubezpieczeń od cyberzagrożeń czeka rozkwit w najbliższych latach. Od czego jednak mogą zależeć koszty polisy? Można się spodziewać, że podobnie jak w przypadku polis komunikacyjnych, również tutaj pojawią zniżki za „bezszkodową jazdę” czy za stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Wysoce prawdopodobne więc, że posiadanie solidne systemu backupowego z mechanizmami szybkiego przywracania da prawo do dużej zniżki. Ubezpieczyciele mogą brać pod uwagę także inne czynniki, np. replikację w wielu lokalizacjach czy bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych off-line.

Backup w chmurze

Firmy muszą dbać nie tylko o bezpieczeństwo danych przechowywanych w serwerowni, ale również tych, które w urządzeniach mobilnych mają użytkownicy czy w zdalnych oddziałach. Ponieważ rosnąca ilość danych i ograniczona przepustowość łączy sieciowych stanowi barierę w wykorzystaniu tego rodzaju ochrony, można stosować hybrydowe konfiguracje, w których lokalne urządzenie służy jako początkowe miejsce przechowywania kopii zapasowych oraz umożliwia odzyskiwanie danych. Poza tym stosuje się mechanizmy optymalizacji WAN, kompresję oraz deduplikację.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn