Analiza Big Data przynosi biznesom wymierne korzyści. Firmy mogą lepiej poznać swoich klientów oraz oferować im skrojone na miarę oferty. Formułowanie trafnych wniosków zdeterminowane jest przez jakość danych. Jak przygotować dane, aby prowadzone na ich podstawie działania były skuteczne?

Rozwiązania technologiczne umożliwiające analizę Big Data pozwalają, np. na segmentację klientów według rodzaju zakupu. Dzięki temu można tworzyć programy dystrybucji próbek do wyselekcjonowanych grup czy optymalizować komunikację elektroniczną w celu stymulowania zakupów oraz zwiększać regularne konwersje. Kluczem do skutecznej komunikacji jest oferowanie właściwemu klientowi odpowiedniego produktu we właściwy sposób i w odpowiednim czasie.

Praktyczne wykorzystanie danych – predykcja

Firmy prowadzące sprzedaż detaliczną są w stanie przewidzieć zachowanie swoich klientów i dostosować ofertę sezonowo. Podejście analityczne prowadzi do zwiększenia liczby nowych klientów, którzy dokonują kolejnego zakupu. Analityka predykcyjna wspiera tworzenie programów lojalnościowych, które nie tylko dają firmie lepsze zrozumienie nawyków zakupowych klientów, ale także dostarczają informacji na temat ich upodobań i preferencji (jakościowych i ilościowych). Analiza danych pozwala określić prawdopodobieństwo, z jakim klient zakupi dane produkty w konkretnych sytuacjach. Ta wiedza pozwala tworzyć unikalne, indywidualne promocje dla każdego klienta. Innymi słowy, można przewidywać nie tylko kolejny zakup przez klienta, ale również z wystarczającą ilością informacji polecać kolejne produkty.

<Dlaczego należy troszczyć się o dane?

Aby prawidłowo tworzyć wnioski na podstawie danych należy zapewnić systemom produkcyjnym dostęp do prawidłowych danych. Nowoczesne systemy przetwarzania danych powinny być wyposażone w mechanizmy do natychmiastowego definiowania potencjalnych problemów i unikać przetwarzania zanieczyszczonych, niedokładnych lub niekompletnych danych. Zwłaszcza w erze automatyzacji, sztucznej inteligencji czy optymalizacji biznesowych procesów jakość danych jest kluczowa.

Jak dbać o jakość danych?

Jakość danych jest warunkiem sprawnego podejmowania decyzji w oparciu o rzeczywiste przesłanki biznesowe. Warto uruchomić w organizacji procesy zarządzania jakością danych, czyli Data Quality. Działania te nie są czasochłonne i możliwe do zaadresowania dzięki sprawdzonym narzędziom do czyszczenia danych oraz ich walidacji już na etapie wprowadzania wartości do systemów informatycznych.

Klienci Integrated Solutions korzystają na przykład z jednorazowej usługi czyszczenia danych. Polega ona na analizie stanu obecnego, a następnie implementacji mechanizmów czyszczących dane. Efektem tego działania jest sprowadzenie wielu danych (w szczególności danych adresowych) do wspólnego mianownika w oparciu o powszechnie dostępne słowniki, np. TERYT.

Często klienci sięgają również po implementację cyklicznych mechanizmów walidacyjnych. Przykładem tego rodzaju działania jest stworzenie mechanizmu ładowania Centralnej Bazy Klienta w oparciu o ideę tzw. Złotego Rekordu, gdzie złoty rekord rozumiany będzie jako odzwierciedlenie informacji nt. klienta występującej we wszystkich systemach informatycznych danej organizacji. Zaś propagacja danych ze Złotego Rekordu do systemów źródłowych będzie stale akutalizowana
z wykorzystaniem mechanizmów klasy MDM (ang. Master Data Management).

Audytuj!

Jeśli chcesz, żeby dane były dobrej jakości, przeprowadź audyt środowisk IT. Na czym on polega? Oznacza m.in. przeprowadzenie inwentaryzacyjnych prac związanych z przeglądem obecnego stanu środowiska IT w kontekście rozpoznania bieżących mechanizmów zapewnienia jakości danych w obszarze IT. Jego celem jest również odpowiedź na pytanie, jak kształtuje się poziom zaawansowania w zarządzaniu danymi. Efektem tego etapu są najczęściej dokumenty prezentujące stan obecny. Stanowią one punkt wyjścia do rekomendacji. Zobacz, jak Integrated Solutions może Ci w tym pomóc.

Narzędzia

Rekomendowane narzędzie informatyczne powinno odzwierciedlać założenia poczynione na etapie audytu procesów biznesowych. Pamiętaj, technologia jest kwestią wtórną. Doświadczeni partnerzy potrafią zaproponować wiele technologii. Chcesz zadbać o jakość danych, aby formułować lepsze wnioski i oprzeć decyzje biznesowe na analityce, a nie jedynie na domysłach? Napisz do nas!

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn