Usługi typu IaaS umożliwiają wszystkim firmom, niezależnie od wielkości oraz branży, wypożyczanie infrastruktury IT od dostawcy usługi. Takie rozwiązanie zwalnia klienta z konieczności zakupu technologii oraz jej utrzymywania. Ten model korzystania z zasobów IT ma szereg zalet.

IaaS to model cloud computing, który daje organizacjom faktyczną kontrolę nad infrastrukturą, jednocześnie zapewniając im elastyczność. Jest to świetny wybór dla firm, które chcą zachować większą kontrolą nad wydajnością aplikacji. Z tej usługi korzystają przede wszystkim firmy, które nie posiadają środków lub czasu, aby zbudować własną infrastrukturę. IaaS jest też dobrym rozwiązaniem dla organizacji, które stale się rozwijają i nie są w stanie dokładnie określić, jakie będą ich potrzeby w przyszłości. Infrastruktura w modelu usługowym pozwala im uniknąć inwestycji w sprzęt i oprogramowanie, które po jakimś czasie mogą okazać się niewystarczające. IaaS dobrze sprawdzi się również w przypadku aplikacji posiadających zmienne wymagania, gdzie szybkie skalowanie w górę lub w dół jest krytyczne dla jej poprawnego funkcjonowania, co powoduje gwałtowny, ale czasowy wzrost zapotrzebowania na zasoby IT.

IaaS ogranicza się do samego sprzętu

Użytkownicy Infrastructure-as-a-Service – w odróżnieniu od SaaS i PaaS — są odpowiedzialni m.in. za zarządzanie aplikacjami, danymi i systemami operacyjnymi. Natomiast dostawca takiej usługi odpowiada za zarządzanie warstwą wirtualizacji, serwerami, macierzami i siecią. Wielu dostawców IaaS oferuje też dodatkowe usługi w postaci baz danych, które działają powyżej warstwy wirtualizacji. Niektórzy analitycy zwracają uwagę, że nie jest to już typowy IaaS i używają określenia IaaS+.

Użytkownicy IaaS otrzymują do dyspozycji infrastrukturę, na której mogą instalować wymagane przez siebie platformy. Są też odpowiedzialni za aktualizację tych platform, jeśli pojawią się nowe wersje. Typowym przypadkiem wykorzystania infrastruktury w modelu usługowym jest rozszerzenie własnej infrastruktury w okresach zwiększonego obciążenia. Choć liczba firm korzystających z usług IaaS stale rośnie, to użytkownicy zwykle nie są świadomi, jak wiele zalet oferuje ten model. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich.

Niższe ceny, większa wydajność

Rozwój technologii oraz rosnąca konkurencja pomiędzy dostawcami usług chmurowych spowoduje spadek cen przy jednoczesnym wzroście wydajności. Mimo rosnącej przewagi modelu usługowego wciąż nie każdą aplikację opłaca się — z ekonomicznego punktu widzenia – zmigrować do IaaS. Nie oznacza to jednak, że i ten aspekt nie ulegnie zmianie. Z czasem, coraz więcej firm będzie rezygnowało z własnych serwerowni na rzecz chmury publicznej, w której bez problemu mogą działać nawet te aplikacje, które wymagają dużej mocy obliczeniowej.

Błyskawiczna dostępność zasobów

Czas potrzebny na konfigurację zasobów serwerowych został zredukowany w IaaS do sekund, co najwyżej kilku minut. Podobna operacje w lokalnym środowisku IT trwałaby w najlepszym wypadku kilka tygodni. W połączeniu z odpowiednimi interfejsami API, które umożliwiają automatyzację procesów, bardzo szybko można uruchomić setki maszyn wirtualnych w różnych lokalizacjach, błyskawicznie przydzielić klucze SSH i zmapować obrazy systemów operacyjnych. Co więcej, jeśli infrastruktura pracuje w chmurze, dostęp do niej jest możliwy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie – wystarczy połączenie internetowe.

Ile zużyjesz, za tyle zapłacisz

Nie każda aplikacja musi działać cały czas, a więc i zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe może zmieniać się w czasie. We własnej serwerowni trzeba zapłacić za posiadane urządzenia niezależnie od tego, w jakim stopniu są wykorzystywane. Czy aplikacja pracuje non-stop czy tylko sporadycznie, różnica kosztów będzie niewielka. Natomiast za usługi IaaS można płacić, rozliczając się za wykorzystywane zasoby — ich ilość oraz czas, przez który były używane. Najczęściej opłaty są naliczane godzinowo, ale są dostawcy, którzy schodzą nawet do poziomu minut. Klient może, np. uruchamiać w chmurze maszyny wirtualne i za każdym razem, gdy nie są potrzebne, zatrzymywać je. W ten sposób minimalizuje koszty.

Nie kupuj na zapas

Korzystanie z IaaS eliminuje potrzebę kupowania sprzętu na zapas, aby zabezpieczyć możliwość wzrostu obciążenia w przyszłości. W chmurze można zwiększać ilość wykorzystywanej mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej czy też duplikować używane maszyny wirtualne wedle aktualnych potrzeb. Gdy minie szczyt obciążenia, a zapotrzebowanie na zasoby wróci do normalnego poziomu, wtedy można szybko zrezygnować z nadmiarowych zasobów. Duża skala działalności operatora sprawia, że jest on w stanie zapewnić klientom wymagane zasoby w takich ilościach, na które niewiele firm byłoby stać w przypadku własnej infrastruktury.

Brak nakładów kapitałowych

Każda organizacja ma inne wymagania, które ponadto zmieniają się z upływem czasu. IaaS daje możliwość elastycznego wyboru zasobów obliczeniowych i dyskowych, które optymalnie pasują do aktualnych potrzeb klienta. Korzystając z serwerów, macierzy dyskowych oraz sieci wynajmowanych przez dostawcę usługi, zapewniającego im bezpieczne warunki działania, odpada konieczność ponoszenia wydatków kapitałowych na budowę i utrzymywanie własnej infrastruktury IT. Większość usług IaaS jest oferowana w modelu abonamentowym lub w rozliczeniu za wykorzystane zasoby. Poza tym, przenosząc na operatora chmury obowiązki związane z utrzymaniem infrastruktury IT oraz zapewnieniem zasilania i chłodzenia, klienci mogą skupić się na głównej działalności, a wewnętrzny dział IT może poświęcić się przede wszystkim strategicznym inicjatywom.

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn