Elastyczność, skalowalność, niezawodność – te hasła pojawiają się w każdej dyskusji o chmurze. Co jednak faktycznie oznaczają w kontekście usług Infrastructure-as-a-Service i jak przekładają się na zaspokojenie potrzeb biznesowych?

Od infrastruktury IT oczekuje się, że nie będzie przeszkodą w zaspokajaniu potrzeb biznesowych: wprowadzaniu innowacji i reagowaniu na działania konkurencji. Dlatego dobrym – z wielu powodów – rozwiązaniem są usługi IaaS. Ich klienci otrzymują dostęp do infrastruktury w chmurze, aby tworzyć własne platformy, zamiast utrzymywać lokalnie infrastrukturę IT. Usługi te umożliwiają redukcję kosztów infrastruktury, oferują dużą elastyczność i skalowalność oraz skracają czas dotarcia na rynek z nowymi usługami. Wyróżniają się też wysokim bezpieczeństwem, zgodnością z wymogami prawnymi oraz bardzo wysoką dostępnością. Jej poziom można ściśle określić w umowie SLA.

Za korzystaniem z usług IaaS przemawia wiele czynników, ale badania przeprowadzone przez Yankee Group pokazały, że pięć z nich firmy wymieniają najczęściej. Są to: ograniczenie wydatków na sprzęt i infrastrukturę IT, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości biznesowej i przywracanie po awarii, obniżenie kosztów IT oraz dostęp do wysokiej klasy ekspertów i najnowszych technologii. Przyjrzyjmy się bliżej tym korzyściom.

Przeniesienie na dostawcę chmury wielu obowiązków

Oczywistą zaletą modelu IaaS jest obniżenie kosztów infrastruktury. Użytkownik nie musi już zastanawiać się, jak zapewnić wymagany poziom dostępności, zarządzać sprzętem i siecią czy myśleć o wymianie przestarzałych urządzeń. Rozwiązuje się też kwestia utrzymywania nadmiarowej pojemności na okresowe, skokowe wzrosty obciążenia. Poza tym ograniczenie lokalnego środowiska IT umożliwia utrzymywanie mniejszego zespołu IT lub przesunięcie jego pracowników do zadań bezpośrednio wspierających działalność biznesową.

Model płatności tylko za wykorzystane zasoby przynosi dalsze oszczędności. Ponieważ intensywność korzystania z IaaS można dokładnie zmierzyć, klienci płacą tylko za pojemność, którą konsumują w danym czasie. Ta metoda umożliwia uniknięcie wysokich, stałych opłat – miesięcznych lub rocznych – za zasoby, które nie są wykorzystywane. Dodatkowo, usługi IaaS nie wymagają wysokich kosztów początkowych. Nie obciążają też klientów za wykorzystaną przepustowość.

Ścisłe dopasowanie do aktualnych potrzeb

Jedną z największych zalet IaaS jest możliwość szybkiego skalowania – w górę lub w dół – w zależności od aktualnych potrzeb. Dostawcy tych usług z reguły korzystają z wysokiej klasy macierzy dyskowych, serwerów i technologii sieciowych, aby móc zaspokajać te właśnie potrzeby. Skalowalność na żądanie daje klientom dużą elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się potrzeby biznesowe i zmieniającą się sytuację na rynku. Jest to szczególnie pomocne w budowaniu środowisk deweloperskich i testowych. W formie usługi dostarczana jest moc obliczeniowa (serwery) oraz przestrzeń dyskowa (macierz). Klienci mogą dobierać te zasoby według własnych potrzeb.

IaaS skraca także tzw. czas dotarcia do rynku (time-to-market). W każdej gałęzi gospodarki konkurencja jest silna. Szybkość wprowadzania nowych produktów i usług ma duże znaczenie w walce o pozycję na rynku. Ponieważ IaaS zapewnia elastyczność i skalowalność, firmy mogą szybciej realizować projekty IT stojące dziś za każdym produktem.

Zwiększone bezpieczeństwo działalności firmy

Chmura publiczna jest także coraz częściej wykorzystywana jako mechanizm zapewniania ciągłości biznesowej i przywracania systemów IT po awarii. Firmy mają różne plany na wypadek awarii, a wykorzystywane w nich technologie często są bardzo kosztowne. Co więcej, firmy wielooddziałowe potrafią mieć w każdej lokalizacji różne plany zachowania ciągłości biznesowej. To znacznie utrudnia spójne, scentralizowane zarządzanie procesami Disaster Recovery.

IaaS może służyć jako skonsolidowana infrastruktura Disaster Recovery. Jeśli nastąpi awaria, pracownicy mogą mieć dostęp do wspólnej infrastruktury, z którą komunikują się przez Internet niezależnie, gdzie się znajdują. W chmurze mogą działać wszystkie usługi i aplikacje potrzebne do funkcjonowania: poczta elektroniczna, serwery WWW, aplikacje biznesowe. W ten sposób można funkcjonować bez zakłóceń, nie ponosząc kosztów będących efektem przestojów czy utraty danych. Czas, pieniądze i wysiłki przeznaczane na utrzymanie infrastruktury IT – oraz zatrudnianie specjalistów do zarządzania nią – to zasoby, które nie przekładają się bezpośrednio na rozwój biznesu. Wdrożenie usług IaaS umożliwia firmom skoncentrowanie się na właściwej działalności biznesowej.

Oprócz tych, najczęściej wymienianych przez użytkowników zalet, warto wspomnieć też o innych korzyściach. Centra danych operatorów charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem fizycznym, zarówno od strony kontroli dostępu, jak i zasilania oraz chłodzenia. Eliminuje się pojedyncze punkty awarii, jakie mogą występować w lokalnym środowisku IT. Firmy z reguły nie są w stanie zbudować samodzielnie w pełni redundantnej infrastruktury. Wiele z opisanych korzyści można czerpać też w przypadku innych rodzajów usług chmurowych, np. UCaaS (Unified-Communication-as-a-Service).

Wdrożenie IaaS w pigułce

Firmy dostrzegają korzyści, jakie może przynieść umieszczenie własnych aplikacji (nowych lub istniejących) w chmurze. Jednak często brakuje im wiedzy, jak i od czego zacząć. Dlatego w wielu przypadku korzystna jest współpraca z zaufanym partnerem, który pomoże wyznaczyć cele oraz przejść przez kolejne etapy procesu planowania i projektowania, wesprze szkoleniami i własnymi specjalistami.

Wiele firm przekonuje się, że migracja do chmury IaaS upraszcza zarządzanie środowiskiem IT. Część jest gotowa zrobić kolejny krok i korzystać z outsourcingu zarządzania ich rozwiązaniami IaaS, aby zwiększyć efektywność i uprościć strukturę własnej organizacji. Takie usługi zarządzania obejmują m.in. monitorowanie poziomu wykorzystania zasobów, rozwiązywanie problemów czy bieżącą optymalizację.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn