Rynek chmury publicznej w dużej części należy do największych dostawców. Są jednak aplikacje, dla których warto wybrać ofertę mniejszych, specjalizowanych firm, których rozwiązania są lepiej dostosowane do potrzeb klienta. Jest kilka czynników, na które trzeba zwrócić uwagę.

Są dwa główne typy pamięci masowych dostępnych w chmurze. Pierwszy to lokalny storage, który jest przypisany do określonych zasobów obliczeniowych. Drugi typ to różne rodzaje sieciowych pamięci masowych, które są współdzielone przez wielu użytkowników.

1. Lokalny storage
Ceny za tę usługę są bardzo różne, zróżnicowana jest też oferta w zakresie typów i wielkości pamięci masowych. To, co raczej nie przebija się do ogólnej świadomości, to duże różnice pomiędzy dostawcami. Za tę samą cenę lokalny system pamięci masowej może charakteryzować się bardzo różnymi wartościami IOPS i przepustowością. Różnice mogą być nawet 4-krotne. Posługiwanie się więc wyłącznie kryterium ceny nie jest dobre. W większości przypadków operatorzy chmur korzystają z dysków SSD, więc wydajność będzie wystarczająca do większości zastosowań.

2. Ekosystem
Operatorzy chmurowi oferują wiele usług z obszaru pamięci masowych, m.in. struktury bazodanowe, narzędzia do Big Data czy typowe systemowe obiektowe, plikowe i blokowe. Co istotne, zdarza się, że część z tych usług jest oferowana poprzez zewnętrznych partnerów. Każdy operator udostępnia również przynajmniej podstawowe narzędzia do zarządzania, jak możliwość tworzenia skryptów, zarządzanie obrazami, zabezpieczenia, tworzenie wirtualnych sieci i pamięci masowych. Dlatego warto poprosić własnego administratora IT o ocenę przydatności tych narzędzi.

3. Interfejs do budowy chmury hybrydowej
Chmura publiczna powinna oferować interfejs umożliwiający integrację z chmurą prywatną. Większość użytkowników planuje bowiem budowę środowisk hybrydowych. Cześć dostawców przygotowała bardzo dobre interfejsy i zapewnia niewielkie opóźnienia w komunikacji między chmurą prywatną i publiczną. Jest to trudne do osiągnięcia przy próbach bezpośredniego łączenia systemów pamięci masowych w tych dwóch środowiskach. Dodatkowo w chmurze mogą być dostępne takie funkcje, jak kompresja czy deduplikacja, które znacznie ograniczają wykorzystanie dostępnej przestrzeni dyskowej.

4. Koszty zasobów obliczeniowych
Niewłaściwie dobrana pamięć masowa może powodować znaczne wykorzystanie wykupionej mocy obliczeniowej czy pamięci operacyjnej RAM. Dlatego po stworzeniu własnej, krótkiej listy dostawców chmury warto przeprowadzić testy aplikacji i porównać trzy metryki:
1. czas wykonywania testów pomnożony przez koszty zasobów obliczeniowych;
2. koszt przechowywania danych, dostępu do nich i ich przesłania;
3. średni czas dostępu do danych dla poszczególnych typów pamięci masowych.

W każdym przypadku im niższa wartość, tym lepiej. Można brać pod uwagę również inne czynniki, np. zarządzanie cyklem życia danych, ale powyższe trzy metryki wystarczą, aby zawęzić listę dostawców branych pod uwagę.

5. Wydajność
Pamięci masowe w chmurze różnią się pod względem wydajności, opóźnień i kosztów przesyłania danych. Dostawcy z reguły oferują przynajmniej trzy poziomy: od najszybszych, lokalnie przypisanych zasobów (najczęściej są to obecnie nośniki SSD) po nośniki taśmowe służące do przechowywania archiwów w trybie offline. Różne opcje znacznie różnią się czasami dostępu, dlatego cena nie powinna być jedynym kryterium. Różnice w wydajności i opóźnieniach wynikają przede wszystkim z zastosowanej architektury sprzętowej i oprogramowania. Z tego względu warto przeprowadzić testy umożliwiające porównanie wydajności różnych opcji.

6. Wysoka dostępność
Jedną z często podkreślanych zalet chmury publicznej jest możliwość zbudowania stosunkowo niedużym kosztem rozwiązania, które jest niezawodne dzięki georeplikacji. Mimo to wciąż zdarzają się przestoje, ale głównie spowodowane błędami administratorów. Można jednak płynnie przenieść działanie naszych systemów do innej, nieobjętej awarią lokalizacji. Takie możliwości to jednak dodatkowe koszty. Warto je jednak rozważyć, jeśli systemy mają się charakteryzować najwyższą dostępnością.

7. Szyfrowanie
Zdecydowanie zaleca się szyfrowanie danych przechowywanych w chmurze. Dostawcy chmury zaczynają oferować możliwość szyfrowania danych znajdujących się w spoczynku. Jednak zdarza się, że jest to możliwe tylko z użyciem klucza będącego w posiadaniu operatora chmury, co nie jest zgodne z niektórymi regulacjami prawnymi. Są już na szczęście przypadki, kiedy użytkownicy mogą korzystać z szyfrowania w oparciu o należące do nich klucze.

8. Dynamiczny rozwój chmury
Operatorzy chmur publicznych konsekwentnie rozwijają centra danych i wprowadzają innowacyjne rozwiązania. Jednocześnie panuje silna konkurencja, co prowadzi do regularnych obniżek cen, poprawy wydajności i dodawania nowych funkcji. Do dalszego obniżania kosztów prowadzi wprowadzanie takich technologii jak, Docker czy infrastruktura zdefiniowana programowo. Przyszłe spadki cen warto uwzględnić w kalkulacji kosztów TCO.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn