Coraz głośniej mówi się, że zmierzamy w kierunku nowej, cyfrowej rewolucji (digital transformation). To chmura, mobilność, analityka Big Data i media społecznościowe niosą potencjał do cyfrowej transformacji biznesu i automatyzacji procesów biznesowych.

Rosnąca część naszej aktywności społecznej i gospodarczej przenosi się do internetu, w którym jest coraz więcej cyfrowych usług i produktów. Skutkiem są poważne zmiany w dotychczasowych modelach biznesowych, a nawet w całych branżach. Dobrym przykładem są media i rozrywka, w których wiele produktów jest już w całości cyfrowych. Zmiany te zataczają coraz szersze kręgi, ponieważ biznes zaczyna dostrzegać korzyści, jakie przynosi cyfryzacja.

Wsparcie dla Social, Mobile, Analitycs, Cloud (SMAC)

W tym nowym świecie – w którym rządzi SMAC – muszą odnaleźć się działy IT. Potrzebne są narzędzia i umiejętności, które umożliwią integrację wymienionych technologii, zarządzanie nimi, dostosowywanie do wymagań użytkowników i wsparcie dla nowego stylu pracy. Ważne jest nie tylko zarządzanie, ale również integracja SMAC z systemami, z którymi już pracują użytkownicy. Te technologie staną się centrum nowej architektury IT, ale w różnych obszarach będą odgrywały zróżnicowaną rolę. Przykładowo, elektronika odzieżowa i aplikacje do rozszerzonej rzeczywistości będą miały wpływ na rozwiązania mobilne. Natomiast Internet Rzeczy określi kierunki rozwoju analityki i Big Data.

Cyfryzacja oznacza również zmianę roli firmowego działu IT, który powinien pomagać działom biznesowym w cyfrowej transformacji i budowaniu rozwiązań technologicznych jako części biznesu. Aż 25% dyrektorów IT w Stanach Zjednoczonych deklaruje, że informatycy są postrzegani przez działy biznesowe jako źródło zmian i akcelerator stymulujący rozwój nowych produktów i wchodzenie na nowe rynki. IT stało się niezbędną częścią produktów oraz usług, otwierając przed biznesem wiele nowych możliwości wprowadzania innowacji. Wiele stosowanych modeli i procesów biznesowych wymaga zaprojektowania od podstaw z uwzględnieniem nowej, cyfrowej rzeczywistości (np. niedrogiego dostępu do przetwarzania w chmurze). Dotyczy to nawet tych procesów, które powstały już w czasach internetu. To zadanie wymaga umiejętności w zakresie analityki procesów biznesowych, które będą w cenie tak, jak dzisiaj kompetencje w obszarze analityki danych.

Technologie stojące za digital transformation

Cyfryzacja wiążę się z odświeżeniem infrastruktury IT. Wielu ekspertów, m.in. analitycy Gartnera, zakładają, że najbliższe lata będą zdominowane przez chmury hybrydowe, ponieważ nadają się one najlepiej do obsługi różnego rodzaju nowoczesnych usług. Media społecznościowe, mobilność, analityka i chmura staną się najważniejszymi technologiami w wielu firmach. Cyfrowa transformacja wymaga także odpowiedniej strategii, ludzi i procesów. Jednak w tym przypadku wyzwalaczem zmian jest SMAC. Są to niezbędne składniki do przeprowadzenia transformacji procesów biznesowych.

Za przykład potencjału, jaki tkwi w SMAC i cyfrowej transformacji, niech posłużą ubezpieczyciele pojazdów, którzy mogą ułatwić kierowcom utrzymanie zniżek na składki. Za pomocą aplikacji mobilnej można zbierać dane na temat nawyków kierowców, a następnie przekazywać je do chmury i przetwarzać (analizować). W ten sposób można premiować kierować, którzy jeżdżą bezpiecznie. Warto dodać, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z zastąpieniem tradycyjnego procesu ubezpieczeniowego, ale jego rozszerzeniem za sprawą nowoczesnych technologii.

Budżety IT były dotąd ograniczane, bo w większości przejadane były na utrzymanie posiadanego środowiska IT. To może się zmienić, ponieważ SMAC to potężne narzędzia – serwisy społecznościowe, chmura, analityka i mobilność – które ułatwiają wprowadzanie innowacji nie tylko w IT, ale i w całych firmach. Potwierdzają to badania, które pokazują, że po latach ograniczania wydatków na technologie, coraz więcej firm myśli o ich zwiększaniu.

Cyfryzacja to nie tylko aspekty biznesowe. Konieczne jest zmierzenie się z wyzwaniami bezpieczeństwa SMAC i wdrożenie zabezpieczeń chroniących dane zarówno podczas przechowywania, jak i transmisji. Nie można skupić się wyłącznie na ochronie brzegu firmowego środowiska IT, ponieważ dzisiaj granice tego środowiska są coraz bardziej rozmyte. Ochrona wrażliwych danych będzie coraz istotniejsza, obejmując techniki szyfrowania, jak też bardziej zaawansowane rozwiązania, np. maskowanie danych, którego popularność rośnie.

Obszary firmy najlepiej dostosowane do digitalizacji

Pierwszym zadaniem jest wskazanie obszarów w firmie, które nadają się do cyfrowej transformacji. Oczywistymi przykładami są procesy wykonywanie w dużej części ręcznie lub w których wykorzystuje się przestarzałe technologie. Można znaleźć też wiele zdigitalizowanych procesów, które nadają się do cyfrowej transformacji. Mając kandydatów, trzeba określić priorytety działań na podstawie takich kryteriów, jak wpływ na biznes czy łatwość wdrożenia. Jest to prosty sposób na porównanie korzyści i kosztów, ale umożliwia także stwierdzenie, jak dobrze wybrany kandydat nadaje się do transformacji.

Biznes należy digitalizować kompleksowo, obejmując całe procesy. Istotne jest dobranie technologii SMAC w odpowiednich proporcjach, uwzględniając ich wpływ na poprawę danego procesu i ułatwienie pracy użytkownikom końcowym (np. krótszy czas wykonania zadań czy obniżenie kosztów). Może nastąpić nawet całkowita zmiana sposobu pracy przy danym procesie, który zostanie dostosowany do obecnie preferowanego stylu pracy.

Efektem może być także częściowa lub całkowita automatyzacja, którą można osiągnąć w obszarach operacyjnych IT oraz procesach biznesowych. Jako przykład z centrum danych można podać serwery aplikacyjne, sieci i systemy pamięci masowych, a nawet urządzenia użytkowników końcowych, w których rozwiązania programowe mogą zautomatyzować wiele pracochłonnych operacji. Automatyzacja wprawdzie nie jest jedynym celem projektu transformacji, ale stanowi istotną wartość dodaną.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn