Użytkownicy coraz częściej szukają alternatywy dla standardowych rozwiązań budowanych na bazie własnej infrastruktury serwerowej. Rosnącą popularnością cieszą się więc usługi IaaS. Związane jest to m.in. z brakiem dużych kosztów inwestycyjnych na początku projektu czy podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Analitycy Gartnera oceniają, że globalnie wydatki na usługi typu IaaS (Infrastructure-as-a-Service) wzrosły w 2015 r. o ponad 30%. W nadchodzących latach trend ten utrzyma się, a średnie, roczne tempo wzrostu ma wynieść ok. 29%. Powodem tak szybkich wzrostów jest fakt, że usługi te przynoszą użytkownikom istotne korzyści. Eksperci wskazują, że są one tym większe, im szerszy jest zakres wykorzystania usług IaaS przez dane przedsiębiorstwo.

Podstawowe zalety i zastosowania IaaS

Do najważniejszych zalet infrastruktury oferowanej jako usługa zalicza się:
• brak inwestycji początkowych,
• przewidywalność jej kosztów,
• wysoka skalowalność i wydajność,
• pozbycie się problemów związanych z zakupem, instalacją i serwisowaniem użytkowanych technologii IT.

IaaS jest również dobrym rozwiązaniem dla firm, które chcą zachować większą kontrolę nad aplikacjami, np. ze względów wydajnościowych lub bezpieczeństwa. W modelu IaaS użytkownik przekazuje operatorowi chmury mniejszy zakres zadań w porównaniu z PaaS oraz SaaS. Zaletą IaaS jest też fakt, że infrastruktura sprzętowa jest ukryta pod warstwą abstrakcji i dostępna poprzez zbiór interfejsów API.

Usługi IaaS dostępne są dla użytkowników poprzez interfejs webowy lub API. Podobnie, jak w przypadku tradycyjnych zasobów IT, zachowuje się bezpośrednią kontrolę nad serwerami czy pamięciami masowymi. Różnica polega na tym, że te zasoby są dostępne w bardzo skalowalny sposób w zwirtualizowanym, chmurowym środowisku. Chmura IaaS daje użytkownikowi możliwość realizowania większości operacji IT, wliczając w to codzienne zadania zarządzania infrastrukturą IT, aplikacjami czy zasobami dyskowymi. Dostępne są też funkcje związane z DevOps, mechanizmy automatyzacji oraz analityki.

Publiczne chmury IaaS znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie mogą sprawdzić się zwirtualizowane serwery x86. Najpopularniejsze przykłady użycia IaaS to:
• tworzenie środowisk deweloperskich i testowych,
• przechowywanie danych, backup oraz procedury Disaster Recovery,
• przeprowadzanie obliczeń wymagających dużej wydajności (przetwarzanie wsadowe, analityka), którą lokalne centrum danych nie dysponuje,
• uruchamianie serwerów WWW i aplikacji webowych,
• uruchamianie aplikacji, które nie są kluczowe dla przedsiębiorstw, choć firmy powoli zaczynają przenosić do chmur IaaS aplikacje o krytycznym dla nich znaczeniu.

Początkowo większość firm wdraża IaaS w projektach, które charakteryzują się dużą zwinnością, a często mają poboczne znaczenie z punktu widzenia firmowych potrzeb IT. Inicjatorami korzystania z tych usług często jest biznes i menedżerowie trzymający budżety, którzy potrzebują większej elastyczności i mają krótsze terminy, niż firmowe IT jest w stanie im zapewnić. Z czasem użytkownicy zaczynają czuć się coraz bardziej komfortowo używając IaaS. To powoduje, że decydują się na przenoszenie do chmury tradycyjnych projektów IT, powtarzając scenariusz, z jakimś mieliśmy do czynienia dekadę temu w przypadku wirtualizacji w centrach danych. Wiele firm, szczególnie średniej wielkości, ogranicza inwestycje we własne centra danych na korzyść chmury IaaS. Trzeba jednak zauważyć, że w najbliższych latach dominującym modelem pozostanie chmura hybrydowa.

Infrastruktura w chmurze zwiększa bezpieczeństwo

Dostawca usług IaaS jest w stanie zagwarantować bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. W dużej mierze to jednak po stronie użytkownika leży zapewnienie bezpieczeństwa zgodnego z własnymi wymaganiami. Standardem staje się szyfrowanie danych przechowywanych w chmurze. Istotne jest również szyfrowanie komunikacji. Z punktu widzenia użytkownika ważne jest, aby wybrać taką ofertę IaaS, w której poziom bezpieczeństwa jest wyższy niż ten stosowany dotychczas w lokalnym środowisku IT.

Ma to znaczenie, m.in. z punktu widzenia zachowania zgodności z regulacjami prawnymi. Jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa – oraz właśnie spełnienia wymogów prawnych – jest możliwość tworzenia prywatnej infrastruktury w obrębie chmury publicznej. Publiczna i prywatna chmura pozostają jednak połączone, dzięki czemu możliwe jest zachowanie wysokiej skalowalności i elastyczności, ale jednocześnie zapewniona jest odpowiednia izolacja tych środowisk.

Mniejsze koszty w porównaniu do własnej infrastruktury

Koszty nie powinny być najważniejszym czynnikiem decydującym o wdrożeniu IaaS, ale często to właśnie możliwość ich obniżenia sprawia, że firmy zaczynają się interesować tymi usługami. Jednak to przede wszystkim elastyczność i szerokie możliwości wykorzystania infrastruktury w formie usługi powinny przyciągać przedsiębiorstwa do IaaS. Skala oszczędności zależy od przedsiębiorstwa. Jednocześnie trzeba pamiętać, że IaaS nie zawsze jest najtańszym rozwiązaniem. Dla start-up’ów i mniejszych firm, mających ograniczone możliwości finansowe, korzyści z IaaS będą ogromne. W przypadku firm dużych – lub działających od lat, które posiadają własną infrastrukturę z wdrożoną wirtualizacją i automatyzacją – korzyści z IaaS mogą okazać się mniejsze.

Chmura redukuje nie tylko koszty, ale również ryzyko związane z korzystaniem z zasobów IT. Klient decydujący się na usługi IaaS płaci tylko za wykorzystane zasoby i może elastycznie decydować, w jakim zakresie chce z nich korzystać. Należy tylko stosować wewnętrzny mechanizm kontrolny, aby pilnować, czy nie płaci się za ilość zasobów ponad faktyczne potrzeby. Dla niektórych firm możliwość elastycznego określania potrzebnych zasobów – dzięki czemu można w ekonomiczny sposób radzić sobie z nieprzewidywalnymi wzrostami obciążenia – to jedna z głównych zalet chmury IaaS. Usługi te ułatwią też sprostanie jednemu z dwóch najważniejszych wyzwań stojących dzisiaj przed IT: wspieraniu innowacji i optymalizacji kosztów. Dla wielu użytkowników elastyczność chmury jest jednak ważniejsza niż ograniczanie kosztów.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn