Technologia stojąca za cyfrową walutą Bitcoin – Blockchain – przykuwa coraz większą uwagę biznesu. Najlepszym przykładem są banki, które rozważają, jak w przyszłości wykorzystać ją do zabezpieczania transakcji finansowych. Z kolei np. handlarze diamentów dostrzegają w niej sposób na zakończeniu konfliktów wokół transakcji tymi kryształami.

Nad rozwojem Blockchain pracuje wiele firm, m.in. Microsoft i Ethereum. Niektóre implementacje są otwarte, do innych dostęp ma tylko wybrana grupa.

Bloki danych uporządkowane chronologicznie

Blockchain jest metodą zapisywania danych, cyfrowym rejestrem transakcji, umów, kontraktów, czy czegokolwiek, co musi zostać zarejestrowane i wymaga potwierdzenia, że faktycznie miało miejsce. Istotnym wyróżnikiem tej technologii jest przechowywanie zapisów nie w jednym miejscu, ale w sposób rozproszony, w setkach, a nawet tysiącach komputerów na całym świecie. Jednocześnie każdy w sieci ma dostęp do aktualnych zapisów, więc Blockchain jest bardzo przejrzysty.

Pojedyncze rekordy cyfrowych danych są łączone w „bloki”, w których uporządkowane są chronologicznie. Połączone są też w łańcuch z wykorzystaniem kryptografii i złożonych algorytmów matematycznych. Proces szyfrowania zwanym hashowaniem jest realizowany przez wiele różnych komputerów. Jeśli wszystkie ustalą wspólną odpowiedź, blok otrzymuje swoją unikalną sygnaturę.

Dodatkowe poziomy zabezpieczeń w Blockchain

W blokach nie są przechowywane informacje o samych transakcjach, a jedynie potwierdzenie, że dana transakcja doszła do skutku oraz hash tej transakcji. Po dodaniu zapisu do rejestru transakcji nie mogą być one modyfikowane czy usuwane, a jedynie dodawane kolejne. Jednocześnie dodane rekordy są w tym samym czasie dostępne dla wszystkich w sieci.

Rozproszona natura bazy danych Blockchain sprawia, że jest to bardzo trudny cel do ataku. Wymagałby on bowiem jednoczesnego dostępu do wszystkich kopii bazy danych. W przeciwnym razie nie mógłby się zakończyć sukcesem. Jednocześnie dane są bezpieczne, ponieważ znaków hash nie da się skonwertować w dane źródłowe. Proces szyfrowania jest jednokierunkowy. Gdyby oryginalny dokument został zmodyfikowany, spowoduje to wygenerowanie innej sygnatury. To zaś zostanie rozpoznane przez sieć. W teorii Blockchain powoduje, że oszustwa i błędy są mniej prawdopodobne i łatwiejsze do wykrycia.

Potencjalne zastosowania Blockchain

Banki wykorzystują systemy komputerowe o dużej mocy obliczeniowej do śledzenia informacji o tym, kto i jakie środki finansowe ma na koncie. Dużym wyzwaniem jest komunikacja między systemami różnych banków. Jest to złożone i kosztowne, a używane w tym celu technologie są już nieco przestarzałe. Gdyby banki mogły się wymieniać danymi, wykorzystując przystosowaną do potrzeb wersję Blockchain, mogłyby zrezygnować z pośredników w tym procesie, wyeliminować ręczne operacje i przyspieszyć transakcje.

Dostęp do otwartego, transparentnego rejestru transakcji bankowych ułatwiłbym też życie instytucjom nadzorującym rynek finansowy. Byłby pomocny również instytucjom rządowym w walce z oszustwami podatkowymi. Są już podejmowane działania, aby urzeczywistnić te plany. Przykładowo, technologiczna firma R3 CEV przekonała kilkadziesiąt banków na całym w świecie (w tym takich gigantów, jak Barclays, UBS i Wells Fargo), aby przyłączyły się do konsorcjum pracującego nad technologią rozproszonego rejestru transakcji bankowych. Na początku roku 2016, jedenaście globalnych instytucji finansowych rozpoczęło eksperyment polegający na wymianie danych poprzez prywatną sieć bez wykorzystania dodatkowego, centralnego podmiotu weryfikującego transakcje. Na razie technologia – oparta o koncepcję Blockchain – jest na wczesnym etapie rozwoju, ale potencjał korzyści jest bardzo duży.

Firma technologiczna, Everledger, opracowuje system gwarancji dla firm handlujących diamentami, który umożliwi weryfikację czy dane nie służą one, np. finansowaniu konfliktów zbrojnych czy terroryzmu. Potwierdzone informacje o kolejnych właścicielach diamentów i ich wartości mają być dostępne dla każdego zainteresowanego. W innym obszarze działa estońska Guardtime, która oferuje rozwiązanie chroniące dane obywateli przetwarzane w ponad tysiącu internetowych usług realizowanych przez różne urzędy w Estonii. Przedstawiciele firmy uważają, że Blockchain może znaleźć bardzo dużo zastosowań.

Wyzwania we wdrożeniu technologii stojącej za bitcoin’ami

Oprócz niezaprzeczalnych korzyści, udana, komercyjna implementacja Blockchain wymaga pokonania szeregu wyzwań. Poprawy wymaga, m.in. szybkość transakcji i procesu weryfikacji oraz limit danych. Bez tego Blockchain nie będzie powszechnie stosowany. Umożliwia on duże ograniczenie kosztów transakcji i czasu ich realizacji, ale jednocześnie wymaga wysokich nakładów początkowych, co może zniechęcać do inwestycji w tę technologię.

Także integracja rozwiązań wykorzystujących Blockchain z obecnymi systemami wymaga znacznych zmian. Co więcej, w niektórych przypadkach może okazać się niemożliwa lub nieopłacalna, co oznacza konieczność zastąpienia istniejących systemów. Ponadto Blockchain wymaga przekonania do siebie użytkowników i operatorów, ponieważ zmiany, które wprowadza, oznaczają przejście do kompletnie zdecentralizowanej sieci.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn