Odmienne oczekiwania użytkowników i konieczność szybszej reakcji IT na zmieniające się otoczenie, to główne czynniki, które motywują firmy do cyfrowej transformacji – aktualizacji przestarzałych procesów, rozwijania nowych aplikacji i transformacji infrastruktury IT.

Centra danych, sieci telekomunikacyjne, bezpieczeństwo IT oraz usługi dla użytkowników końcowych to technologiczna podstawa wspierająca firmowe strategie biznesowe. Infrastruktura ta ma duży wpływ na wprowadzanie innowacji i możliwości cyfrowej transformacji. Jednocześnie wiele firm nie jest zadowolonych z infrastruktury IT. Borykają się bowiem z przestarzałymi technologiami, wysokimi kosztami czy nieadekwatną jakością i wydajnością usług. Przez to IT nie jest w stanie spełnić wymagań biznesu. Dostosowanie infrastruktury IT do realiów cyfrowej transformacji oznacza więc poważne zmiany, co jest dużym wyzwaniem i złożonym procesem.

Przy niedostatecznym planowaniu zmiany mogą spowodować przestoje w działaniu systemów IT, a nawet działalności biznesowej przedsiębiorstw. Dlatego liderzy IT często uznają, że nie chcą podejmować tak dużego ryzyka. Z tego względu ważny jest moment wyboru wprowadzania zmian tak, aby były one dobrze uzasadnione. Jest tak, jeśli spełnione są pewne warunki. Dobrym pretekstem jest case biznesowy, np. kiedy potencjalne korzyści finansowe są zbyt duże, aby je zignorować. Istotne jest również nastawienie kierownictwa. Szanse na powodzenie transformacji są największe wtedy, kiedy wspierają ją zarówno liderzy IT, jak i biznesowi. Inną sytuacją, w której zmiany przyniosą pozytywne efekty, to stosowanie w firmie nieaktualnych technologii lub niewykorzystywanie nowoczesnych możliwości.

Ścieżka transformacji i digitalizacji

Analitycy oceniają, że systemy 5G będą komercyjnie dostępne w 2020 r. To zresztą sugeruje techniczna nazwa tej technologii – IMT-2020 (International Mobile Telecommunications). Dla 3G nazwa ta brzmiała IMT-2000, a dla 4G – IMT-Advanced. Już wcześniej możemy spodziewać się pierwszych produkcyjnych wdrożeń. Takie plany mają, np. organizatorzy zimowej olimpiady w Korei Południowej. Warto dodać, że prace nad specyfikacją wciąż trwają i powinny zakończyć przed 2020 r. Badacze zakładają, że jeśli niektórych złożonych aspektów nie uda się rozwiązać, to zostaną one wycofane ze standardu.

Rynek technologii 5G można podzielić na kilka segmentów: Wi-Fi, HSPA (High Speed Package Access), RAT (Radio Access Technologies), GSM (Global System for Mobile) oraz WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Wśród firmy – i uczelni wyższych – najbardziej zaangażowane w rozwój tego standardu są: Alcatel-Lucent, BMW, Deutsche Telekom, Ericsson, Fraunhofer-Gesellschaft, Huawei, Nokia Siemens Networks, Orange, Qualcomm, Samsung, Telecom Italia oraz Uniwersytety w Aalto, Bremie i Oulu.

Szybkość to nie wszystko

Jeśli cyfrowa transformacja ma się zakończyć sukcesem, organizacje muszą opracować strategię obejmującą narzędzia, platformy, procesy i osoby. Dzisiaj biznes wymaga większej skali i szybkości reagowania, aby przyciągnąć klientów. Ta zmiana sprawia, że gotowość systemów i procesów operacyjnych jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Każda transformacja jest jednak inna, ponieważ zależy od specyfiki organizacji.

W każdym przypadku cyfrowa transformacja powinna obejmować pewne obszary: poprawę wydajności, konkurencyjność na rynku oraz jakość technologii. Celem poprawy w tych obszarach jest większa elastyczność środowiska IT i możliwość szybszego reagowania na zmiany w biznesie. Jeśli mówi się o transformacji infrastruktury IT, celem nie powinno być wyłączenie cięcie kosztów. Nie należy więc wyłącznie porównywać kosztów ofert różnych producentów. Transformacja jest okazją, aby uzyskać przewagę nad konkurencją dzięki nowym możliwościom infrastruktury.

Do najważniejszych czynności obejmujących cyfrową transformację zaliczają się:
• analiza posiadanej infrastruktury,
• wdrożenie technologii wirtualizacji lub kontenerów (np. Docker),
• wykorzystanie chmury publicznej, np. IaaS,
• wdrożenie automatyzacji,
• integracja oprogramowania pośredniczącego (middleware),
• zarządzanie cyklem życia aplikacji.

Wśród technologii kluczowych do zapewnienia sukcesu cyfrowej transformacji najczęściej wymienia się:
• cloud computing,
• narzędzia do monitorowania i powiadamiania,
• stałą integrację,
• kontenery i orkiestrację (automatyzację).

Monitoring działania aplikacji

Dobry, pełny wgląd w to, jak aplikacje działają, jest ważnym czynnikiem zwiększającym szybkość działania do poziomu wymaganego przez cyfrową transformację. Wydajność i wysoka dostępność infrastruktury oraz aplikacji są zdecydowanie kluczowe, aby zapewnić użytkownikom zadowolenie i zaspokojenie ich potrzeb. Monitorowanie jest też istotne z punktu widzenia wdrożenia innych technologii ważnych w cyfrowej transformacji – kontenerów i orkiestracji. Bez kompletnej strategii dla tych dwóch technologii wiele organizacji nie jest przekonanych do ich wdrażania w środowisku produkcyjnym.

Opracowując strategię transformacji infrastruktury warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań: Czy zasoby IT powinny być własnością organizacji czy raczej dzierżawione? Który czynności będą wykonywane przez pracowników a co można outsourcować? Jaki potencjał rozwoju ma biznes? Jakie może być jego zapotrzebowanie na infrastrukturę IT w przyszłości? Jakie są wymagania co do szybkości zwiększania wydajności i pojemności infrastruktury IT? Które technologie zapewnią naszemu biznesowi największą elastyczność i za jaką cenę? W których obszarach wykorzystywać najnowsze technologie, a w których starsze, ale sprawdzone?

Odpowiadając na pytanie o to, czy zasoby kupować czy dzierżawić, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: ważność danych zasobów dla przedsiębiorstwa, oczekiwany czas życia technologii, szybkość pojawiania się innowacji czy kompetencje pracowników.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn