Organizacja IEEE chce wprowadzić do internetu rzeczy IoT ład i porządek, dlatego powołuje do życia grupę roboczą P2413, która zajmie się opracowaniem standardów dotyczących tego środowiska sieciowego.

Główny cel, jaki będzie przyświecać tej grupie, to doprowadzenie to tego, aby rozwiązania IoT, zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, opracowywane przez różnych producentów były ze sobą zgodne. To ważne zadanie, ponieważ brak standardów IoT jest obecnie jedną z głównych bolączek tego segmentu rynku IT.

Grupa robocza IEEE P2413 zaczęła pracować niedawno, bo w lipcu tego roku. Biorąc pod uwagę fakt, że Internet rzeczy połączy ze sobą w jeden organizm właściwie wszystkie urządzenia elektroniczne pracujące na świecie zarówno te instalowane w domach, jak i w firmach, grupa robocza IEEE P2413 ma przed sobą bardzo trudne zadanie i będzie musiała rozwiązać wiele problemów.

Szczególnie ważne będzie opracowanie standardów, które zapewnią temu środowisku odpowiedni poziom bezpieczeństwa. W sieci IoT instalowane będą np. urządzenia odczytujące i przetwarzające automatycznie różnego rodzaje dane pomiarowe. Będą to rozwiązania typu „smart meters”, bazujące na technologii NILM (Non-Intrusive Load Monitoring). Ilość przetwarzanych informacji to ogromna baza wiedzy o użytkownikach, wpadając w niepowołane ręce może stanowić zagrożenie.

Firma analityczna Gartner szacuje np., że w 2020 roku na świecie pracować będzie co najmniej 26 mld różnego rodzaju urządzeń IoT. Wszystkie będą podłączone do sieci non stop generując dane, które w większości przypadków będą musiały być analizowane w trybie online. O tym, jak sprawa bezpieczeństwa urządzeń IoT jest ważna niech świadczy fakt, że tematem tym zainteresował się rząd USA. White House (Biały Dom) opublikował niedawno raport analizujący te zagrożenia (BIG DATA: SEIZING OPPORTUNITIES PRESERVING VALUES) i zwrócił się do Kongresu USA, aby ten uchwalił prawo rozwiązujące ten problem.

O tym, że kwestia ustalenia ogólnie akceptowanych standardów, które powinny obowiązywać wszystkich producentów rozwiązań IOT, świadczy fakt, że problemem tym zajmuje się obecnie, nie licząc IEEE, aż siedem różnych organizacji. Są to zarówno organizacje zajmujące się rozwiązaniami IoT, które będą stosowane w firmach (a do takich należy np. Industrial Internet Consortium), jak i takie, które interesują się urządzeniami instalowanymi w gospodarstwach domowych (jest to np. AllJoyn). IEEE ma nad nimi tę przewagę, że jest potężną międzynarodową organizacją, która na dodatek ma doświadczenie w opracowywaniu standardów obowiązujących w innych obszarach IT, jak sieci LAN (standardy Ethernet) czy standardy stosowane w sieciach bezprzewodowych.

IEEE zapowiada, że przygotowując swoje propozycje będzie ściśle współpracować ze wszystkimi pozostałymi organizacjami, którym leży na sercu ta kwestia. Grupa robocza IEEE P2413 zamierza koordynować ich wysiłki, co ma w efekcie doprowadzić do tego, że w świecie IoT będą obowiązywać równie jasne ustalenia techniczne, jak np. w świecie Ethernetu.

Kwesta kompatybilności rozwiązań IoT będzie odgrywać ważną rolę we wszystkich środowiskach, ale problem ten nabiera szczególnego znaczenia wtedy, gdy dotyczy to naszego zdrowia. Bo można oczekiwać, że rozwiązania IoT znajdą szerokie zastosowania w szpitalach i przychodniach opieki zdrowotnej. W instytucjach tych pracować będzie coraz więcej urządzeń medycznych, które będą podłączone do Internetu rzeczy. Muszą one być ze sobą absolutnie zgodne, w przeciwnym razie nie będą w stanie prawidłowo przekazywać informacji o stanie zdrowia pacjentów do centralnego serwera.

Grupa robocza P2413 zapowiada, że opracuje zestaw modułów i interfejsów, które zostaną tak zaprojektowane, że będą w stanie obsługiwać urządzenia IoT stosowane w różnych sektorach gospodarki. Urządzenia te, niezależnie od tego jakie platformy sprzętowe czy programistyczne je obsługują, będą generować dane mające jednolitą i spójną strukturę, zrozumiałą dla każdego węzła sieci IoT. Grupa zapowiada, że pierwsze efekty jej pracy poznamy w 2016. Wtedy to mają zostać opublikowane pierwsze propozycje specyfikacji IoT.

IEEE zamierza współpracować nie tylko z innymi podmiotami non profit zajmującymi się standardami IoT, ale również z takimi organizacjami, jak ETSI (European Telecommunications Standards Institute), ISO (International Organization for Standardization) i oneM2M (grupa zajmująca się protokołami komunikacyjnymi obsługującymi połączenia machine-to-machine). I na koniec informacja o tym, że w skład grupy roboczej P2413 wchodzą obecnie przedstawiciele reprezentujący 23 organizacji i firm produkujących rozwiązania IT, w tym takich korporacji jak Cisco, Huawei Technologies, General Electric, Oracle i Qualcomm czy ZigBee Alliance.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn