W dniach 14 – 15 kwietnia, w Łodzi, odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół Zawodowych. Podczas konferencji dyskutowano o przemianach w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy. Partnerami IT wydarzenia było Integrated Solutions i Orange Polska.

Konferencja organizowana jest przez magazyn „EduFakty-Uczę Nowocześnie” we współpracy z  Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W gronie prelegentów tegorocznej edycji znaleźli się pedagodzy, prawnicy, dziennikarze oraz eksperci od nowych technologii w edukacji – a wśród nich Adam Szulc z IS.

Podczas swojego wystąpienia, bazując na doświadczeniach projektów edukacyjnych realizowanych z udziałem IS, przedstawił możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji zawodowej. Efektywne wykorzystanie sprzętu multimedialnego, platform interaktywnych oraz technologii  wideokonferencyjnych w chmurze umożliwia nie tylko współpracę pomiędzy szkołami, ale również wsparcie tak zwanej edukacji dualnej realizowanej na styku pracodawców i szkół zawodowych.

Narzędzia ICT umożliwiają zaangażowanie w szeroko pojęty proces edukacji również innych instytucji jak: Urzędy Pracy czy KOWEZiU, a także ośrodki naukowe i parki technologiczne. Są one również kluczowym wsparciem dla współpracy, także zdalnej, pomiędzy przedstawicielami całego ekosystemu związanego ze szkolnictwem zawodowym w Polsce.

YouTube Preview Image

Przykładem takiego wdrożenia jest projekt EDUPOLIS, w ramach którego Integrated Solutions dostarczył nowoczesny sprzęt do szkół w woj. kujawsko – pomorskim. Głównym celem projektu było stworzenie regionalnej społeczności nauczycieli i uczniów udostępniającej i wymieniającej między sobą wytworzone materiały, poprzez portal edukacyjny.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn