Uczniowie i nauczyciele wielkopolskich szkół, które zgłosiły udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, już wkrótce będą mogli swobodnie surfować po internecie oraz korzystać z możliwości wirtualnej współpracy, dzięki Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W piątek 16 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu oficjalnie rozpoczęła się współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z konsorcjum firm, które wygrało przetarg na Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury. Integrated Solutions przystąpił do przetargu w ramach konsorcjum z INEA S.A. – liderem konsorcjum oraz Fundacją eSzkoła. Łączna wartość oferty to prawie 46 mln PLN, a część umowy realizowana przez Integarted Solutions opiewa na ponad 27 mln PLN. Konsorcjant stworzy Regionalną Infrastrukturę Teleinformatyczną oraz wewnątrzszkolną infrastrukturę teleinformatyczną tworzącą Wielkopolską Sieć Edukacyjną do 3 marca 2019 r., a infrastrukturę będzie utrzymywał do 25 lutego 2023 r.

Projekt jest przedsięwzięciem innowacyjnym, zmierzającym do rozwoju systemu kształcenia, poprzez dostarczenie szkołom nowoczesnych narzędzi oraz wdrożenie nowatorskich metod dydaktycznych, wykraczających ponad ogólnopolskie standardy kształcenia – powiedziała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W pierwszej fazie, projekt obejmie swym zasięgiem ponad 11 000 uczniów i 5 000 nauczycieli z 600 szkół z całej Wielkopolski. Celem projektu jest stworzenie sieci edukacyjnej, która powstanie na bazie wojewódzkiej infrastruktury teletechnicznej i szerokopasmowego internetu, oraz wybudowaniu sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych. Szkoły, poza sprzętem informatycznym zyskają przede wszystkim wirtualną przestrzeń do rozwoju projektów edukacyjnych. Dodatkowo, przygotowane na potrzeby sieci edukacyjnej aplikacje i system zdalnej współpracy z funkcjonalnością wideo konferencji pozwolą na udział w projektach wielu jednostek edukacyjnych. Wyniki eksperymentów i badań prowadzonych w szkolnych laboratoriach przyrodniczych będą mogły być omawiane np. z wykładowcami z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu lub porównywane z wynikami badań zespołów badawczych z innych szkół.

Wielkopolska jest w uprzywilejowanej pozycji, gdyż mamy najdłuższą internetową sieć szerokopasmową w Polsce, której łącza dotrą w 2018 r. do każdej wielkopolskiej szkoły. Wykorzystując te możliwości, zbudujemy Wielkopolską Sieć Edukacyjną, tym samym zapewnimy bezpieczny internet, niosący treści dostosowane do poziomu nauczania poszczególnych grup wiekowych” – dodał Piotr Waśko, dyrektor projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

W ramach projektu nauczyciele i uczniowie będą nie tylko zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych ale również poszerzać swoje kompetencje cyfrowe. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to przedsięwzięcie unikatowe nie tylko w skali naszego kraju. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i zastosowane nowe metody nauki sprawią, że wielkopolskie szkoły będą prekursorami zdobywania wiedzy i umiejętności, poprzez zastosowanie technologii informatycznych.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn