Niecały rok temu wspominaliśmy, że zapewnimy dostęp do szerokopasmowego Internetu w Jastrzębiu Zdroju. Dotrzymaliśmy słowa. Miasto ma już sieć światłowodów.  W Jastrzębiu jest 24,5 km sieci światłowodowej, która łączy 60 lokalizacji. Wybudowana sieć składa się z dwóch części. Pierwsza jest przeznaczona na potrzeby własne miasta i administracji, druga – na dzierżawę przez operatorów komercyjnych.

Co to w praktyce oznacza? W ramach wykorzystania części sieci przeznaczonej na potrzeby własne będzie można wykonać połączenia Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego, a także jednostek organizacyjnych miasta (łącznie 60 lokalizacji). Bezpieczne i szybkie połączenie będzie też możliwe pomiędzy zlokalizowanym w budynku magistratu Centrum Zarządzania Kryzysowego i mieszczącym się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Sieć światłowodowa pozwoli na budowę bądź rozbudowę systemów sterowania ruchem drogowym oraz inteligentnego oświetlenia, monitoringu miejskiego, a także punktów publicznego dostępu do Internetu w postaci tzw. hot spotów.

Wykorzystanie części operatorskiej będzie polegało na dzierżawie światłowodów dla operatorów komercyjnych, którzy za ich pomocą będą mogli budować sieci dostępowe i świadczyć usługi dla mieszkańców na lepszym poziomie i na większym obszarze niż dotychczas.W ramach konsorcjum z Orange i RCI wybudowaliśmy sieć w technologii światłowodowej, dzięki której dostęp do Internetu, dla większości mieszkańców i biznesu, będzie o wiele szybszy. Wybudowana sieć charakteryzuje się dużą przepustowością (połączenia 10 Gigabit Ethernet) oraz niezawodnością. Pozwala to na bardziej komfortowe korzystanie z Internetu, łącznie z oglądaniem telewizji w technologii HD. To inwestycja, która przyniesie wiele korzyści całemu miastu. Obejrzyj relację TV z uroczystości z okazji oddania projektu, która odbyła się w Jastrzębiu Zdroju.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn