W ubiegłą środę wzięliśmy udział w II Forum Teleinformatyki Medycznej. Paweł Spiczonek, Dyrektor Rynku ICT w Integrated Solutions przedstawił innowacyjne rozwiązania technologiczne w ochronie zdrowia, które mają przynieść temu sektorowi to, czego dziś oczekują lekarze i pacjenci – szybszą diagnozę, lepszą opiekę i niższe koszty. Na całym świecie Orange prowadzi innowacyjne projekty w służbie zdrowia, a w Polsce jest to możliwe we współpracy ze spółką-córką, Integrated Solutions. Zapytaliśmy Pawła Spiczonka o jego opinie na temat przyszłości technologii w medycynie. Przeczytajcie, co na ten temat sądzi.

Rozwiązania przyszłości w ochronie zdrowia według Ciebie to…?

Przyszłość to telemedycyna i wszystkie obszary sektora zdrowotnego z przedrostkiem tele-, np. teleradiologia, telerehabilitacja, teledermatologia itd. Koszty ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo wysokie i wciąż rosną. Największe wydatki wiążą się z przebywaniem pacjenta w placówce medycznej. Te koszty da się wyeliminować dzięki telemedycynie, ponieważ w tym modelu lekarze uzyskują zdalny dostęp do wskaźników na temat stanu zdrowia pacjenta. W następstwie mogą postawić diagnozę i dobrać odpowiednie leczenie, a często dzięki stałemu (a nie na zasadzie kontrolnej wizyty w określonych odstępach czasu) monitoringowi stanu pacjenta, mogą uprzedzić poważne pogorszenie jego zdrowia. Dane na temat pacjentów, które otrzymują lekarze są wiarygodne, bo nie zostały zgromadzone przez człowieka, który jest omylny, ale przez urządzenia. I tu, jako przykład sytuacji, których można uniknąć dzięki telemedycynie mogę podać monitorowanie glikemii w tradycyjny sposób przez cukrzyków. Zdarza się, i to aż w 60%, że chorzy zapisujący dane na temat poziomu cukru w swoich dzienniczkach nie przekazują prawdziwych informacji i w efekcie – szkodzą samym sobie. Takie działanie nie mogłoby mieć miejsca w  modelu telemedycznym. Ograniczenie kosztów związanych z infrastrukturą w służbie zdrowia to także wykorzystanie tzw.„chmury”, czyli modelu Cloud Computing. Chmura nie tylko przynosi oszczędności, ale wymusza standaryzację w zakresie wymiany informacji między jednostkami i daje zdalny bezpośredni dostęp do danych przechowywanych bezpiecznie na serwerach. Trzeci perspektywiczny trend to digitalizacja szpitali.

A jak te trzy technologie przyszłości są wykorzystywane w medycynie na świecie?

Przykładem niech będą szpitale przyszłości z Francji (Metz i Montpellier), które zostały zinformatyzowane przez Orange. W szpitalu uniwersyteckim w Montpellier projekt objął chirurgię ogólną, onkologię i psychiatrię. Dostarczono tam pełen zakres outsourcingu przechowywania danych medycznych „w chmurze”. Dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach Orange, co daje takie korzyści jak, brak konieczności inwestycji ze strony szpitala i płatność za rzeczywiście wykorzystane zasoby (pay-per–use) przy jednoczesnym całkowitym bezpieczeństwie przechowywania oraz transmisji danych medycznych pomiędzy jednostkami. Z kolei w placówce w Metz integracja systemów w jedno kompleksowe rozwiązanie umożliwiła efektywną wymianę wiedzy między specjalistami w szpitalu i z innymi placówkami poza szpitalem. Metz to szpital o zasięgu regionalnym, a projekt objął ponad 2000 łóżek i 5500 pracowników. Placówkę wyposażono także w 300 tabletów przyłóżkowych i 500 odbiorników telewizji internetowej. Pacjenci i lekarze mają mobilny dostęp do Internetu dzięki WiFi, co z jednej strony – niweluje niedogodności związane z pobytem w szpitalu (pacjenci mają TV, Internet i telefon), a z drugiej strony – daje lekarzom dostęp do danych medycznych. Ponadto, wdrożono tam system przywoławczy (Nurse Call), dzięki czemu pacjenci za pomocą tabletu przyłóżkowego mogą w każdej chwili zadzwonić po pomoc. To wszystko spowodowało, że polepszył się komfort leczenia, a także usprawniła współpraca pomiędzy szpitalami w całym regionie m.in. w zakresie wymiany danych obrazowania medycznego, teleekspertyzy oparzeń i opieki nad dziećmi. Dodatkowo – w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych wdrożono rozwiązanie Baby Tag, które monitoruje wszystkie dzieci i zapobiega niebezpiecznym sytuacjom np. żeby żadne nie wyszło poza szpital.

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn