Chmura coraz śmielej toruje sobie drogę do przedsiębiorstw. Lokalna infrastruktura IT pozostaje jednak wciąż krytycznym elementem firmowych strategii IT. Według badania przeprowadzonego przez Interop ITX i InformationWeek, w 2018 r. firmy nadal będą mocno inwestować w serwery, macierze dyskowe i sieć, realizując cyfrowe strategie.

W badaniu wzięło udział 150 osób na kierowniczych stanowiskach w IT. Wśród nich 24% deklaruje, że ich pracodawcy zwiększą wydatki na infrastrukturę IT o 10% w 2018 r. Kolejne 22% przewiduje, że wydatki na ten cel w ich firmach wzrosną o 5-10%. Natomiast 18% wskazało, że będzie to mniej niż 5%. Jako główny powód, dla którego infrastruktura IT będzie rozbudowywana, 27% wymienia wspieranie nowych możliwości biznesowych. Z kolei prawie 33% uznało, że wymuszają to wymagania pracowników. Przedsiębiorstwa inwestują w różne technologie. Jednym z głównych priorytetów są pamięci masowe, ponieważ szybko rośnie ilość przechowywanych danych. Wysoki priorytet ma również poprawa bezpieczeństwa sieci, zwiększenie przepustowości łączy oraz rozbudowa sieci WLAN.

Większe wydatki

Tylko 5% ankietowanych spodziewa się, że ich firmy ograniczą wydatki na infrastrukturę w 2018 r. Natomiast 45% zakłada, że budżety na ten cel zwiększą się. To wyraźnie pokazuje, że infrastruktura IT jest kluczowa w planowaniu cyfrowej transformacji. Jednak wciąż wiele firm ma trudności ze znalezieniem finansowania projektów IT. Aż 30% badanych odpowiedziało, że wydatki pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Bezpieczeństwo sieci

Przedostające się do publicznej wiadomości informacje o kolejnych włamaniach i kradzieżach danych przemawiają też do decydentów IT. Właśnie poprawa bezpieczeństwa jest głównym czynnikiem napędzającym inwestycje w technologie sieciowe – takiej odpowiedzi udzieliło 60% pytanych. Drugim w kolejności czynnikiem jest zwiększanie przepustowości sieci. 29% ankietowanych odpowiedziało, że jest to konieczne, aby ich firmy mogły się rozwijać.

Firmowe centra danych

Mimo dużej popularności chmury, firmowe centra danych nie są zagrożone wyginięciem. Przeciwnie, firmy inwestują w rozwój własnych ośrodków obliczeniowych. Ok. 31% ankietowanych odpowiedziało, że ponad połowa ich łącznych budżetów IT pójdzie na utrzymanie pomieszczeń centrów danych, zakup sprzętu i bieżące utrzymanie. O ile 35% pytanych przewiduje pozostanie wydatków na dotychczasowym poziomie, to 54% odpowiedziało, że te wydatki wzrosną o 5% lub więcej. Głównym kosztem w centrach danych jest zakup serwerów (44% wskazań). Na kolejnych miejscach znalazła się wirtualizacja oraz usługi chmury publicznej.

Infrastruktura konwergentna i hiperkonwergentna

Infrastruktura konwergentna, a w szczególności hiperkonwergentna to gorące trendy w centrach danych. Firmy dążą bowiem do optymalizacji operacyjnych zadań IT. Te zintegrowane technologii charakteryzują krótszym czasem wdrożenia i uproszczonym zarządzaniem. Wśród ankietowanych aż 65% odpowiedziało, że korzysta z jednej z tych technologii lub zamierza ją wdrożyć. Natomiast 20% nie jest zainteresowana. Najczęściej wymienianym zastosowaniem dla infrastruktury konwergentnej lub hiperkonwergentnej jest wdrożenie VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Tak odpowiedziało 65% badanych. Kolejne miejsca zajęły pamięci masowe oraz systemy HPC (High Performance Computing). Jednak otrzymały one znacznie mniej głosów (po 28%).

Sieci bezprzewodowe

Znaczenie komunikacji bezprzewodowej w infrastrukturze IT znacznie wzrosło. Badanie przeprowadzone przez Interop ITX pokazało, że firmy stale rozbudowują sieci WLAN. W najbliższych 24 miesiącach aż 61% pytanych przewiduje, że ruch w ich sieciach WiFi zwiększy się znacznie (19%) lub umiarkowanie (42%). Główne technologie bezprzewodowe, w które firmy zamierzają inwestować, to punkty dostępowe WiFi (47% odpowiedzi). Ponadto 39% zamierza inwestować w bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych i urządzeń mobilnych. To pokazuje, że firmy są świadome problemów z zabezpieczaniem sieci bezprzewodowych, np. zarządzaniem urządzeniami BYOD.

Chmura

Oprócz znacznych inwestycji w tradycyjne centra danych, firmy coraz częściej wybierają również usługi chmury publicznej. Jest to drugi – po serwerach – najważniejszy priorytet, jeśli chodzi o inwestycje w centra danych. Jest też powiązany z wirtualizacją serwerów. Organizacje chętnie implementują model chmurowy również we własnej infrastrukturze. 22% ankietowanych odpowiedziało, że chmura prywatna ma w ich firmach najwyższy priorytet. Wiele firm już korzysta z takiego środowiska. Tylko 10% badanych stwierdziło, że nie widzi żadnej wartości w tej technologii. Wiele postrzega pamięci masowe w chmurze jako atrakcyjne rozwiązanie. Ankietowani wymieniali różne zastosowania, które zachęciły ich do korzystania z takiego rozwiązania: backup i przywracanie (37%), archiwizacja (31%), specjalizowane pamięci masowe (31%) oraz pamięci masowe ogólnego przeznaczenia (29%).

Wyzwania IT

Oczywiście wdrożenia technologii IT nigdy nie są łatwe i firmy mówią o wielu wyzwaniach i przeszkodach, z jakimi muszą się zmierzyć w związku z wdrażaniem i utrzymaniem infrastruktury. Aż 62% pytanych decydentów IT jako problem wskazało wysokie koszty wdrożeń. Brak pracowników to problem dla 46% ankietowanych, natomiast kwestie bezpieczeństwa wskazało 43%.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn