VDI (Virtual Desktop Infrastructure) to technologia, która coraz częściej jest istotną alternatywą, jeśli w firmie planowana jest wymiana przestarzałych stacji roboczych. Umożliwia bowiem ich przeniesienie wraz z systemem operacyjnym i aplikacjami do środowiska wirtualnego.

Użytkownicy łączą się do zasobów VDI z dowolnego urządzenia i lokalizacji, a środowisko pracy nie ulega zmianie. Wzrastające wykorzystanie chmur prywatnych i publicznych, jeszcze bardziej przybliża rozwiązania wirtualizacji desktopów do użytkowników, dzięki wprowadzenia usług DaaS.

Zalety i wady VDI

Podstawową zaletą VDI jest prostota korzystania z usługi z punku widzenia użytkownika, a także zwiększona kontrola i bezpieczeństwa na poziomie administracyjnym. Niższe koszty utrzymania, centralne zarządzania aplikacjami i systemami operacyjnymi, zwiększone bezpieczeństwo, dane pozostające w centrum danych, centralna ochrona antywirusowa i zapora ogniowa to ważne elementy zarządzania. Co więcej do wirtualnego desktopa możemy dostać się poprzez komputer, terminal, tablet, telefon. Z drugiej strony VDI to rozwiązanie dość kosztowne. VDI uruchamiane w ramach własnej infrastruktury to konieczność inwestycji lub dzierżawy po stronie serwerów i pamięci masowych, na których uruchamiamy wirtualne maszyny. Sporym wyzwaniem mogą okazać się także koszty oprogramowania VDI, licencji dla systemów operacyjnych i oprogramowania. Przeszkodą w implementacji VDI bywa także zespół IT, który zarządzając do tej pory duża liczbą PC, nie posiada odpowiedniego poziomu wiedzy do zarządzania środowiskiem VDI. Kolejnym wyzwaniem jest konieczność zapewnienia dostępu nie tylko z poziomu komputerów stacjonarnych, ale coraz częściej mobilnych.

Migracja ,centralizacja i mobilność w VDI

Migracja nigdy nie jest przyjemna. Jeżeli jednak zamierzamy aktualizować systemy operacyjne czy komputery osobiste, warto rozważyć migrację do środowiska VDI. Jednym z największych etapów migracji jest ocena kondycji aktualnie wykorzystywanych urządzeń przez użytkowników, a także posiadanych systemów operacyjnych i aplikacji. Urządzenia dostępne dla użytkowników powinny pozwalać na realizację dostępu do VDI. Systemy operacyjne i aplikacje powinny posiadać licencje, umożliwiające instalację w ramach środowiska wirtualnego.
Wirtualizacja desktopów przynosi w szczególności nowe możliwości dla organizacji, których zasoby są już przestarzałe. Zamiast aktualizacji i rozwiązywania problemów na dziesiątkach lub setkach niezależnych i często przestarzałych komputerów, wszystkie problemy konfiguracji mogą zostać rozwiązane przez centralny system zarządzania, dostępny z poziomu jednego serwera. Migracja do VDI jest jednak znacznie trudniejszym zadaniem, niż migracja z fizycznej do wirtualnej platformy. Administratorzy podejmując decyzję o migracji do VDi powinni posiadać praktykę w zarządzaniu pamięciami masowymi, priorytetyzacją ruchu, równoważeniem obciążenia na interfejsach, optymalizacją konfiguracji zasobów i sieci.
Migracja w kierunku infrastruktury wirtualnych desktopów, może ułatwić rozwiązanie problemów z mobilnym dostępem do zasobów użytkowników. W momencie wdrożenia VDI, zasoby stają się dostępne dla różnych typów komputerów stacjonarnych, przenośnych, tabletów, telefonów. Dodatkowo dostęp może być realizowany z dowolnej lokalizacji. Istnieją narzędzia, które potrafią sprawdzić z jakiego typu urządzenia łączy się użytkownik i udostępnić wirtualny desktop w czytelnej formie, dostosowanej do różnych urządzeń.

DaaS konkurencją dla VDI

Opcja VDI przeznaczona jest dla organizacji posiadających lub zamierzających zbudować własną infrastrukturę serwerową. VDI konkuruje z usługą DaaS. DaaS (Desktop as a Service) to usługa oferująca środowisko VDI, dostępne z poziomu chmury. DaaS posiada identyczne funkcjonalności co VDI, ale nie ma konieczności przeznaczania znaczącej wielkości kapitału początkowego na uruchomienie funkcjonalności. Problemem z DaaS mogą być teoretycznie potencjalne zakłócenia łączności pomiędzy klientami a chmurą. Wszelkie problemy transmisji związane z opóźnieniami, zmiennością opóźnień, stratami, niską przepustowością, będą wpływały na jakość pracy użytkownika. Największym wyzwaniem dla DaaS są aktualnie licencje. Z powodów licencyjnych nie każdy system operacyjny może zostać zaoferowany w ramach usług DaaS. DaaS nie będzie także odpowiednim rozwiązaniem, jeżeli regulacje panujące w danej organizacji zabraniają przechowywania danych poza organizacją.

Co wybrać?

Można śmiało stwierdzić, że środowisko wirtualnych desktopów nie zrewolucjonizuje IT tak szybko, jak dokonała tego stanu rzeczy wirtualizacja serwerów. W celu szybkiego rozwoju rozwiązań VDI oraz DaaS, konieczne jest obniżenie kosztów wdrożeń oraz odpowiedni postęp w rozwiązaniu problemów licencyjnych. Jeżeli organizacja nie posiada zasobów do uruchomienia VDI, a występuje konieczność migracji z istniejących komputerów dobrze jest wybrać rozwiązanie DaaS. DaaS zapewnia niskie koszty uruchomienia wirtualnych desktopów w bardzo krótkim czasie. Jeżeli organizacja ma możliwość budowy zasobów do obsługi własnej infrastruktur VDI, będzie to idealne rozwiązanie.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn