Czy polska branża medyczna jest dostatecznie innowacyjna? Jakie korzyści dla pacjentów przyniesie wykorzystanie nowych technologii w służbie zdrowia?

Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego Innowacje w medycynie, a wśród nich Mariusz Chochołek, prezes Integrated Solutions. Dyskusję, której celem było wypracowanie spójnego modelu wdrażania innowacji w obszarze medycyny, poprowadził Marcin Kędzierski, dyrektor ds. projektów strategicznych i sektorowych w Data Techno Park. W rozmowie podniesiono również bardzo istotny wątek współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi oraz przedstawicielami branży technologicznej dla lepszego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-Zdrowia.

I Kongres Zdrowia Pracodawców PR, którego Partnerem było Konsorcjum Orange Polska i Integrated Solutions, był platformą do wymiany opinii oraz analizy rozwiązań z zakresu opieki zdrowotnej. Efektem prowadzonych dyskusji jest — przygotowana przez uczestników kongresu — Księga Rekomendacji, zawierająca ponad 80 propozycji rozwiązań, które mogą pomóc w usprawnieniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Lista Rekomendacji dostępna na stronie Kongresu.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn