W świecie szybko rozwijających się technologii rośnie znaczenie sieci. Niezbędne jest bowiem zapewnienie łączności mobilnym pracownikom, aplikacjom chmurowym czy urządzeniom IoT. W 2018 r. sporo więc będzie się działo w korporacyjnych sieciach.
InformationWeek oraz organizatorzy konferencji Interop ITX opublikowali wyniki wspólnego badania „2018 State of Infrastructure”. Dotyczyło ono prognozowanych trendów w korporacyjnych sieciach teleinformatycznych. Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski.

1. Większe wydatki
Ponad połowa (55%) spośród ankietowanych wskazała, że ich firmy w 2018 r. będą wydawać więcej na rozwój i utrzymanie sieci, w tym sieci bezprzewodowe i WAN. Co piąta firma zwiększy wydatki na infrastrukturę sieciową o 5% do 10%. W przypadku 38 proc. firm ten budżet pozostanie na dotychczasowym poziomie.

2. Przede wszystkim bezpieczeństwo
Głównym motywatorem do inwestycji w technologie sieciowe jest chęć poprawy bezpieczeństwa. Tak odpowiedziało 60% badanych, wskazując trzy główne wyzwania związane z sieciami. Są nimi: rosnąca złożoność ataków, wszechobecna wirtualizacja i chmura sprawiają. W efekcie infrastruktura IT ulega transformacji. W tej sytuacji firmy są zmuszone wdrażać nowe strategie bezpieczeństwa, często wykraczające poza granice wyznaczane przez firmowy firewall. Drugim w kolejności głównym wyzwaniem jest konieczność redukcji kosztów. Takiej odpowiedzi udzieliło 31% pytanych ekspertów. Na trzecim miejscu podium znalazła się poprawa stopnia wykorzystania zasobów sieci i ich efektywności (26% odpowiedzi).

3. Zwiększanie przepustowości
Wyraźnie widać, że nie słabnie trend zwiększania przepustowości sieci. Przeprowadzone badanie pokazało, że wdrożenie Ethernetu o dużej przepustowości jest wymieniane jako priorytet zaraz po poprawie bezpieczeństwa. Sieci muszą bowiem obsługiwać coraz większy ruch. Według Cisco Visual Networking Index, sieci IP w USA przeniosą 2,6 eksabajta danych w 2021 r. Oznacza to wzrost o 160% w porównaniu do ruchu sieciowego w 2016 r. Głównym „sprawcą” jest coraz częstsze wykorzystanie sieci IP do transmisji wideo, w tym także wykorzystywanego do komunikacji w biznesie.

4. SDN – duże zainteresowanie mało wdrożeń

Badanie InformationWeek i Interop ITX dostarcza interesujących danych na temat SDN (Software Defined Network). Jedynie 11% ankietowanych wskazało, że wdrożenie SDN lub NFV (Network Function Virtualization) jest jednym z trzech głównych priorytetów. Natomiast prawie dwa razy więcej (20%) zadeklarowało, że inwestuje w SDN i ocenia dostępne rozwiązania, 5% planuje wdrożenie w środowisku testowym, 4% już to zrobiło, a 6% korzysta z SDN na produkcji. Z kolei 18% firm jest zainteresowanych tymi technologiami, ale na razie nie bada ich aktywnie. Według analityków Gartnera, SDN ma największe wzięcie wśród dostawców usług IT. Natomiast przedsiębiorstwa interesują się takimi rozwiązaniami, ale rzadko przechodzą do wdrożeń.

5. Markowy sprzęt wciąż na topie

Przełączniki typu white-box są popularne wśród największym firm webowych, jak Facebook, realizujących w praktyce koncepcję otwartych sieci (open networking). Natomiast wśród przedsiębiorstw rzadko znajdują zastosowanie. Wśród ankietowanych, aż 63% nie ma planu zakupu sprzętu white-box, a 51% nie zamierza wdrażać sieciowych systemów operacyjnych open source. Dużym zainteresowanie cieszy się jednak wciąż koncepcja oddzielenia oprogramowania sieciowego od sprzętu. Około 34% pytanych deklaruje zainteresowanie wspominanymi systemami operacyjnym z uwagi na niższe koszty, a 22% chce w ten sposób uniknąć przywiązania do jednego producenta.

6. Presja na sieci WAN
Przepustowość łączy WAN będzie rosnąć. Aż 69% pytanych spodziewa się zwiększenia ruchu w ich sieciach rozległych. Z tego 20% ankietowanych uważa, że ten wzrost będzie znaczny, a 49%, że umiarkowany. Według raportu State of the WAN opublikowanego przez Aryaka Networks, kilka czynników powoduje wzrost ruchu w sieciach rozległych. Wśród nich można wymienić aplikacje Big Data, chmurę, IoT i wspomnianą wyżej komunikację wideo. Jednym z często wymienianych sposobów radzenia sobie z tym trendem jest wykorzystanie technologii SD-WAN. W ankiecie niewiele firm wskazało jednak, aby jej wdrożenie było dla nich priorytetem. 25% ankietowanych przewiduje, że wdroży SD-WAN w ciągu 6 do 24 miesięcy, a jedynie 8% już używa tej technologii. Aż 42% nie ma planów związanych z wdrażaniem SD-WAN w środowisku produkcyjnym.

7. Rozbudowa sieci WLAN

Sieci bezprzewodowe stały się ważnym elementem środowisk IT, a przedsiębiorstw zamierzają dalej je rozszerzać. Inwestycje w technologie bezprzewodowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy obejmą punkty dostępowe (47% ankietowanych), zabezpieczenie sieci bezprzewodowych i urządzeń mobilnych (39%), urządzenia mobilne (36%), zarządzanie WLAN (25%) oraz przełączniki bezprzewodowe (21%). Według IDC światowy rynek WLAN zwiększy się o 9,4% w 2018 r, osiągając wartość 1,48 mld USD. Do tego wzrostu przyczyniają się przede wszystkim wydatki na urządzenia w nowym standardzie 802.11ac.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn