Pomimo niewielkiej liczby dotychczasowych komercyjnych wdrożeń coraz wyraźniej rysują się potencjalne możliwości wykorzystania sieci 5G. Prowadzone są już zaawansowane testy, których wyniki pokazują, jaka powinna być architektura, scenariusze wdrożeń oraz zastosowania właśnie sieci piątej generacji. Te testy pokazują, że 5G radykalnie zmieni sposób, w jaki ludzie pracują, a firmy działają.

Dostawcy już szkicują przyszłość 5G, przedstawiając plany dotyczące wdrażania i używania tego nowego standardu komunikacji. Analizują również możliwe zastosowania, które zostały wytypowane na podstawie testów oraz obserwacji trendów technologicznych i rynkowych. W Europie testy mają potrwać do roku 2019. Rozpoczęły się zaś w roku 2017. Komercyjne wdrożenia nastąpić mają po roku 2020.

Warto dodać, że 5G to nie tylko nowa generacja sieci komórkowych. Podstawą tego standardu jest bowiem architektura komunikacyjna oparta na oprogramowaniu. To oznacza, że klasyczne funkcje sieciowe zostały zaimplementowane programowo i możliwe będzie realizowanie tych funkcji z wykorzystaniem standardowego sprzętu, zamiast specjalistycznych urządzeń sieciowych.

Bardzo szybki dostęp do Internetu

Jednym z głównych zastosowań 5G będzie umożliwienie firmom i gospodarstwom domowym bardzo szybkiego dostępu do Internetu. Sprawdzi się to szczególnie tam, gdzie – z jakiś względów – nie dociągnięto tradycyjnych kabli czy światłowodu. W ten sposób w wielu przypadkach 5G umożliwi szybszy dostęp do sieci oferując jednocześnie znacznie większe możliwości. Amerykański operator AT&T testuje radiowe połączenia 5G o przepustowości 1 Gb/s i o opóźnieniach poniżej 10 ms. Testy te dostarczyły wiedzy o tym, jak fale o bardzo krótkiej długości – liczonej w milimetrach – wpływają na wydajność i propagację oraz jaki wpływ na sygnał mają różne przeszkody. Takie testy przybliżają nas do produkcyjnych wdrożeń.

Przemysłowy Internet of Things, czyli Industry 4.0

Inteligentne fabryki przyszłości, w których zastosowanie znajdą sieci 5G, będą charakteryzowały się nowym poziomem komunikacji między połączonymi maszynami, robotami przemysłowymi i oprogramowaniem. Ma się to przełożyć na znaczną poprawę zdolności produkcyjnych. Istniejąca infrastruktura kablowa wykorzystywana w dzisiejszym przemyśle zostanie zastąpiona przez bardzo elastyczną łączność bezprzewodową, umożliwiając komunikację między urządzeniami za pośrednictwem bezprzewodowych czujników.

Ericsson opracowała prototyp inteligentnej fabryki, wykorzystując właśnie technologię 5G. Według producenta, takie technologie, jak 5G New Radio (NR) – w połączeniu z innymi technologiami – takimi, jak chmura, SDN (Software Defined Networking) czy Network Slicing (dający możliwość tworzenia dedykowanych sieci wirtualnych) będą kluczowe w budowaniu fabryk przyszłości.

Służba zdrowia

W przypadku komunikacji w placówkach medycznych bardzo ważne są takie aspekty, jak niezawodność, wysoka dostępność i niewielkie opóźnienia. Dlatego technologia 5G ma szansę dobrze sprawdzić się w tej branży. Istotnym czynnikiem napędzającym wdrożenia będzie też rozwój telemedycyny. Przykłady zastosowań, to zdalne wykonywanie operacji, symulacje typu VR (Virtual Reality) i AR (Augmented Reality) czy ciągłe zbieranie danych z urządzeń medycznych. Jedno z pierwszych, testowych wdrożeń 5G miało miejsce w fińskim mieście Oulu, w którym sieć tę uruchomiono w środowisku OYS TestLab. Jest to pierwsze miasto, które zdecydowało się na test tej technologii w szpitalu.

Autonomiczne pojazdy

Technologia 5G ma bardzo dobre perspektywy również w branży motoryzacyjnej. Umożliwi podłączenie sensorów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz pojazdów. Również takie elementy, jak systemy bezpieczeństwa czy samochodowy system rozrywki, będą miały zapewnioną łączność wymiany danych. Standard 5G połączy samochody z otoczeniem, innymi kierowcami oraz infrastrukturą drogową w taki sposób, w jaki dotychczas nie było to możliwe. To otwiera ogromny potencjał biznesowy. Prace nad autonomicznymi pojazdami prowadzi wiele firm. Przykładowo Intel opracował dla producentów samochodów GO In-Vehicle Development Platforms for Automated Driving. Pozwala ona testować różne aplikacje i zastosowania dla autonomicznych samochodów.

Sieci czujników w miastach

Podstawą inteligentnych miast są sieci czujników. Do ich efektywnego działania niezbędna jest jednak sieć komórkowa, która będzie działać szybko, stabilnie i przenosić duże ilości danych. Takie wymagania spełnia standard 5G. Sieć tego typu umożliwi więc wdrażanie inteligentnych systemów parkingowych, zarządzanie transportem miejskim, monitorowanie skażenia powietrza oraz wdrożenie wielu innych, miejskich aplikacji. Istotne jest również to, że sieć 5G może stać się wspólną platformą do uruchamiania tych aplikacji.

Kolejne, potencjalne zastosowania 5G

Nie ma wątpliwości, że za kilka lat pojawią się także zupełnie nowe, dziś nam nieznane rozwiązania, wymagające bardzo dobrej łączności. Technologia 5G stworzy środowisko umożliwiające realizację różnych innowacyjnych koncepcji. Ten standard jest bowiem nie tylko kolejną generacją sieci mobilnej. Oferuje również szereg rozwiązań zapewniających znacząco wyższą jakość usług dostępu do sieci.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn