Większa złożoność sieci i rosnący udział ruchu mobilnego oraz komunikacji M2M – m.in. w kontekście Internetu Rzeczy – to jedne z głównych trendów wpływających na rozwój sieci operatorskich.

W 2016 r. procesy modernizacji sieci i konsolidacji spowodują wprowadzenie nowych sposobów na uproszczenie i automatyzowanie zarządzania siecią. W tym samym czasie będą rosły wymagania użytkowników w stosunku do jakości i wydajności łączności sieciowej. Najlepszym tego przykładem jest rosnąca liczba firm, takich jak Uber, które wykorzystują mobilne aplikacje do realizowania zadań operacyjnych i rozliczania płatności. Wymagają one sieci o wysokiej wydajności, aby zapobiegać przeciążeniom w obsłudze płatności.

Cisco prognozuje 6-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w Polsce w latach 2015-2020. Co istotne, ruch 4G wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat aż 14-krotnie! Jego udział sięgnie 80% całkowitego ruchu w polskich sieciach mobilnych. Jeszcze szybciej będzie przyrastać ruch generowany przez połączenia M2M. Zwiększy się on aż 21-krotnie! Choć w roku 2020 stanowić będzie jedynie 6% całkowitego ruchu mobilnego. Jednocześnie połączenia M2M będą stanowić 26,4% wszystkich połączonych urządzeń mobilnych (7,7% w roku 2015). Na koniec wspomnianego okresu aż 77% ruchu w polskich sieciach mobilnych będzie stanowić ruch wideo (58% w roku 2015).

1. Konsolidacja rynku operatorów mobilnych

Rosnąca konkurencja i nasycenie rynku powoduje wyhamowanie dynamiki jego wzrostu . Dodatkowo coraz ostrzejsze regulacje dotyczące roamingu – w połączeniu z wciąż niepewną sytuacją gospodarczą – prowadzą do pogorszenia warunków rynkowych. Czynniki te są więc jednym z akceleratorów transformacji sieci operatorskich. Analitycy przewidują, że spadające przychody w przeliczeniu na użytkownika (ARPU) oraz konieczność ponoszenia większych inwestycji, aby zaspokoić popyt na komunikację mobilną, przyczynią się do wzrostu połączeń i akwizycji wśród operatorów mobilnych.

2. Presja na SLA

Rosnąca liczba usług wykorzystujących sieci – takich, jak zarządzanie zasilaniem, inteligentnymi budynkami i inne aplikacje IoT, a także np. obsługa służb ratowniczych – sprawia, że rośnie presja na operatorów, aby brali na siebie odpowiedzialność za przerwy w dostępności usług cyfrowych. Użytkownicy będą więc wymagać od operatorów, by ci mierzyli dostępność usług i gwarantowali określony poziom dostępności, aby biznes nie był wystawiony na ryzyko opóźnień oraz przeciążenia sieci .

3. Internauta w podróży

Dzisiaj użytkownicy komunikacji publicznej czy innych środków transportu wykorzystują nowe aplikacje mobilne i bezprzewodowy dostęp do Internetu, nie tylko, aby znaleźć optymalne połączenie. W czasie przejazdu – używając swoich smartfonów – mogą również oddawać się rozrywce, robić zakupy, pracować. Ta grupa użytkowników może stać się istotnym segmentem rynku, stwarzającym operatorom nowe możliwości generowania przychodów. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników, którzy kupują przez Internet w czasie podróży, operatorzy sieciowi mają większą motywację, aby zapewnić im komfortowy dostęp do sieci. Trend ten nasili się jeszcze bardziej, kiedy upowszechnią się usieciowione samochody, a osoby dojeżdżające do pracy będą wykorzystywać sieć do nawigacji, autonomicznego poruszania się i odtwarzania strumieni wideo w czasie podróży.

W 2016 obszar komunikacji M2M będzie zdominowany właśnie przez samochody wyposażone w łącza internetowe. Ocenia się, że na świecie liczba takich pojazdów wzrośnie do 150 mln. Do 2023 r. „internetowych” samochodów ma być już ponad 800 mln, a eksperci oceniają, że operatorom przyniosą one wysokie przychody w przeliczeniu na jedno połączenie ARPC (Average Revenue Per Connection). Najwięksi operatorzy będą mogli podpisywać umowy na świadczenie usług dostępu do Internetu bezpośrednio z producentami samochodów.

Patrząc szerzej, można spodziewać się prób wykorzystania Internetu Rzeczy, aby zaoferować użytkownikom kompleksowe rozwiązania, np. obejmujące usieciowione samochody i systemy inteligentnych budynków. Już teraz widać postęp w tym kierunku. Na targach IFA 2015 jeden z dużych operatorów prezentował integrację platformy dla inteligentnego domu z systemem BMW i3. Dodatkowo, takie projekty jak Smart Citizens – wspierane m.in. przez Cisco i Intel – umożliwiają użytkownikom wymianę danych między wieloma urządzeniami, które mogą być wykorzystywane przez systemy inteligentnych miast.

4. Nacisk na automatyzację

Procesy modernizacji i konsolidacji sieci spowodują, że te środowiska staną się coraz bardziej zróżnicowane. Będą obejmować usługi świadczone przez wielu producentów i dostarczane z wykorzystaniem różnych technologii, wliczając w to 2G, 3G, LTE, Wi-Fi czy VoLTE. Jednocześnie operatorzy będą dążyć do uproszczenia zarządzania tymi złożonymi sieciami, automatyzując czynności związane z reagowaniem na zachodzące zmiany fizyczne czy zmiany w konfiguracjach.

5. Optymalizacja wykorzystania zasobów sieciowych

Rosnąca złożoność sieci będzie skłaniać operatorów do wdrażania platform do optymalizacji wydajności sieci. Operatorzy będą wybierać niezależnych dostawców w celu nawiązania strategicznej współpracy nad rozwojem rozwiązań, które będzie można wirtualizować w zróżnicowanym, heterogenicznym środowisku. Umożliwi ono efektywne zarządzanie różnorodnym sprzętem sieciowym i dostarczanie atrakcyjnych usług klientom. W 2016 o powodzeniu operatorów na rynku może decydować korzystanie z inteligentnych narzędzi zarządzania siecią, dzięki którym da się wycisnąć maksimum możliwości z posiadanych zasobów, w celu dostarczenia najwyższej jakości usługi transmisji głosu i danych.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn